Tillgången till fiber i Sverige

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Under de senaste åren har tillgången till fiber i Sverige ökat betydligt, och spridningen fortsätter att öka i hela landet. Det är ett flertal faktorer som har bidragit till att tillgången till fiber har ökat så markant.

Fibernätet i Sverige har kommit till att bli en viktig del av hela landets digitala infrastruktur och utveckling sker ständigt.  

Dels så har många företag valt att investera i utbyggnaden av fibernät, för att kunna möta den ökade efterfrågan som finns på en snabb internetanslutning genom fiber.

Även den offentliga sektorn har börjat att investera i utbyggnaden av fiber, och det finns ett stort intresse hos Sveriges regering och regionala myndigheter att öka tillgängligheten av en fiberbaserad internetanslutning. 

Där har under de senaste åren varit stort fokus på att bygga ut fiber, i områden som tidigare har haft begränsad tillgång till fiber.

Utbyggnaden av fiber har också tagit plats i bostadsområden och lägenhetskomplex.

 Tillgången till fiber i Sverige

Hur vet jag om jag har tillgång till fiber?

Om du har tillgång till fiber eller ej, beror på din geografiska plats samt om det finns tillgängliga fiberleverantörer i ditt område. Du kan genom att använda dig av Surfeos söktjänst se om du har tillgång till fiber i ditt område.  

Genom att skriva in din adress i sökfältet kan du se vilka fiberleverantörer som erbjuder sina tjänster i ditt område.

Om du har tillgång till fler än en leverantör, kan du enkelt jämföra leverantörerna och deras tjänster inne på Surfeo.

Så att du kan hitta det alternativ som är bäst utifrån dina behov, samt din budget.

Hur många svenska hushåll har tillgång till fiber?

Enligt en rapport publicerad av Post och telestyrelsen vid namn PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning (2023), framgår det att 97 procent av alla hushåll i Sverige har tillgång till fast bredband via fiber, eller närhet till en byggnad som är fiberansluten.

Läs här när fibernät kom till Sverige.

Hur många svenska hushåll har tillgång till fiber?

Vem ansvarar för fibernäten i Sverige?

Ansvaret för fibernäten i Sverige är spritt mellan ett flertal olika aktörer, såväl privata som offentliga.

Det är många privata företag som har investerat i att bygga ut fibernäten, och det är företagen själva som ansvarar för att underhålla sina nät och tjänster. 

I Sverige är det också vanligt att kommuner är delaktiga i att bygga ut fibernäten, det är då ofta kommunala företag som ansvarar för driften och underhållet av fibernäten.

Sverige är indelat i stadsnätet. Ta reda på här vilket stadsnät du tillhör och vad ett stadsnät egentligen är.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet i Sverige som står för regleringen av telekommunikationssektorn.

PTS är till för att reglera och främja utvecklingen av bredband, de har också som uppgift att utfärda licenser och regelverk för telekommunikationsoperatörer.

Är det värt att dra in fiber? Se mere

Att installera fiber beror på ditt internetbehov, tillgänglighet och budget.

Har du ett stort internetbehov (t.ex. streaming, spel eller arbete hemifrån) och fiber finns tillgängligt, kan det vara en bra investering, även om det är kostsamt.

Fiber kan också höja fastighetsvärdet. Saknas fiber och inga planer finns, måste du överväga alternativ.

Kan man ansluta sig till fibernätet i efterhand? Se mere

Det är oftast möjligt att ansluta sig till ett fibernät i efterhand. Möjligheten kan dock variera beroende på hur förhållanden ser ut samt hur nätverksoperatörens politik är utformad. 

Du kan genom att kontakta nätverksoperatören få reda på vilka möjligheter du har för att ansluta dig i efterhand. Operatören kan också ge dig en överblick över installationskostnaden.

Är fiber framtiden? Se mere

Det är mycket som tyder på att fiber är framtiden. Dels har den höga hastigheten och förmågan att hantera stora mängder data en betydelse.

I takt med att teknologin utvecklar dig, är det ett växande behov för att bredbandsnät som exempelvis kan streama i 4K/8K. 

Fibernätets stabilitet och pålitlighet talar också för att framtiden för fiber är säkrad.

Fiberanslutningen är en av de mest pålitliga och stabila anslutningarna som finns, och är mindre utsatt för störningar och kapacitetsproblem.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.