När kom fiber internet till Sverige

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Man började med att bygga ut fibern i Sverige under 1990- talet, men det var först under 2000-talet som teknologin började bli allt vanligare.

2009 antog den svenska regeringen en bredbandsstrategi som innebar att upp till 63 % av de svenska hushållen skulle ha tillgång till fiber i hemmet.

Därefter har bara tillgängligheten samt möjligheten för att få fiber ökat.

När kom fiber internet till Sverige

Hur länge har fiber funnits?

Fiber har funnits i ett flertal olika former sedan början av 1970-talet. Men det var först under 1990-talet som man började använda teknologin till telekommunikation och därefter till bredbandsanslutningar. 

Under hela 1990-talet har teknologin utvecklats och idag räknas ett fiberoptiskt bredband som ett av de snabbaste och mest pålitliga bredbandsmetoderna för internetuppkoppling. Fiber har också blivit allt mer utbrett över hela världen.

När kom fiber internet till Sverige

Tidiga steg mot fibernätverk i Sverige

Det var under 1990-talet som internetutvecklingen började accelerera och att fler svenska företag och privatpersoner började att koppla upp sig mot nätet.

Ett viktigt steg i utvecklingen av internetet var lanseringen av bredbandsinternet under 2000-talet. 

ADSL kom till Sverige i mitten av 2000-talet, och var en bredbandsuppkoppling som skedde via det befintliga telejacket.

Att ansluta till internet via telejacket möjliggjorde en snabb hastighet på upp till 100 Mbit/s, och var en stor framgång för att främja tillgängligheten till ett höghastighetsinternet i Sverige. 

Det var först senare som det fiberbaserade bredbandsnätet började byggas ut.

Bredband via fiber innebär att uppkopplingen istället sker via en fiberkabel, vilket möjliggör högre hastigheter samt en stabilare uppkoppling.

Utbyggnaden av fibernätet tog på riktigt fart under 2010-talet, och är idag under ständig utveckling.

Faserna av fiberutbyggnaden i Sverige

Det absolut första området i Sverige som fick fiberinternet var Lindsdal utanför Kalmar. Det området var dock bara ett testområde, och det var först under början av 2000-talet som en bredare utbyggnad började ske i Sverige. 

Utbyggnadsgraden har över tid förändrats och allt fler regioner och kommuner började under 2000-talet att satsa på att bygga ut de fiberbaserade nätverken.

En kommun som var tidigt ute var Hudiksvall, som 2001 började att bygga ut nätverket betydligt. 

Fiberutbygnaden i Sverige tog fart i början av 2010-talet i samband med att regeringen införde en stor satsning på att bygga ut fibernätet, det innebar att flera miljarder kronor lades in i projektet, vilket gjorde att allt fler områden fick tillgång till ett fiberbaserat nätverk.

Är bredband och fiber samma sak?

Bredband och fiber är inte samma sak. Bredband är ett begrepp som syftar på en snabb internetuppkoppling, oavsett vilken teknologi som används.

Anslutningen kan ske via en rad olika teknologier, såsom ADSL, kabel-tv, mobilt bredband eller via fiber. 

Fiber är en specifik typ av teknologi som används för att leverera bredbandet, informationen skickas till enheten via tunna glasfiberkablar.

Fiber anses idag vara en av de mest pålitliga och snabbaste teknologierna för en bredbandsanslutning.

Nutidens fiberinternet i Sverige

Nutidens Sveriges fiberinternet består av ett stort antal lokala och regionala nätverk som alla är tätt sammanlänkade till ett stort nationellt nätverk.

Sverige är idag ett av de mest fibertäta länderna, vilket också gör att det finns ett stort antal aktörer på marknaden. 

Det finns många aktörer som erbjuder fiberinternet i Sverige idag, några av de absolut mest kända leverantörerna i Sverige idag är Telia, Telenor samt Boxer.

Konkurrensen mellan fiberleverantörer är idag stor och prissättningen kan variera mycket. 

Ett steg i att konkurrera med varandra är att erbjuda kunderna snabbare bredbandshastighet, bättre kundservice eller ett billigare avtal. 

En av fördelarna med fibernät är att fibernätet kan erbjuda dig som användare en högre hastighet. Dessutom kan fibernätet erbjuda en stabilare anslutning via sitt punkt-till-punkt-nätverk.

Vilket innebär att varje anslutning får en egen fiberkabel från anslutningspunkten. Vidare så har fibernätverket en högre kapacitet, vilket gör att det kan hantera en större mängd data. 

Men där finns också utmaningar med ett fiberinternet. En av dessa utmaningar är att kostnaden för utbyggnaden av fibernätverk är kostsam samt tidskrävande.

Detta gör att det idag fortfarande finns många områden i Sverige som inte har fått fibernätverket implementerat.

När kom fiber internet till Sverige 2

Framtiden för fibernätverk och bredband i Sverige

När det kommer till framtiden för fibernätverk och bredband i Sverige, så ser framtiden ljus ut.

Fibernätet förväntas fortfarande att vara en viktig bredbandsteknologi som kommer kunna att tillgodose användarna en allt växande hastighet.

Där finns också en utveckling i 5G-teknologin som kan komma att påverka fibernätets framfart positivt.  

Det finns en rad utmaningar i förhållande till att utöka fibernätet till områden som är mindre befolkade.

Dels till följd av att kostnaden för installering i mindre områden oftast är kostsam och det kan vara svårt att få lönsamhet i investeringen.

Även socioekonomiska faktorer kan ha sin påverkan på bredbandsutvecklingen.

Det är inte alla områden där man har råd till att få fibernätverket installerat, och det kan där bli nödvändigt att myndigheter och privata aktörer samarbetar för att finna en lösning.

Utvecklingen av bredband och fiber kan påskyndas via att privatpersoner och företag efterfrågar höghastighetsbredband.

Man kan också delta i lokala initiativ som arbetar för att främja bredbandsutbyggnad på mindre orter.

Att engagera sig politiskt kan också påskynda politiska beslut kring digitalisering och utbyggnad av fibernätverk.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.