Hur får jag tillgång till fiber i mitt hus?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Denna artikel guidar dig genom de olika stegen för att kunna få fibernät, både om du redan kan få fibernät och hur du kan få tillgång till fiber om det ännu inte är installerat.

Det som avgör om du kan få fiber, är om du har fiberkablar dragna till din nuvarande bostad. Om du i dagsläget inte har fiber, behöver du själv som privatperson beställa fiber hos en operatör som kan installera ditt fibernät.

För att du ska kunna få fiber till din fastighet är det essentiellt att du har tillgång till infrastrukturen för fiber. Om du inte har tillgång till fibernät idag kan processen att få tillgång till fiber bli betydligt längre.

Hur får jag tillgång till fiber i mitt hus?

Kan jag få fiber?

Först och främst bör du försäkra dig om att du kan få fiber på din adress. Du kan ta reda på vilken leverantör som erbjuder sina tjänster i ditt område, genom att använda dig av Surfeos adressinmatning.

Använd vår adressinmatning för att ta reda på om du kan få fiber. 

Det krävs planering för att få tillgång till fiber, då det ofta är en rad olika aktörer inblandade i installeringen. Om operatören inte har möjlighet för att installera ditt fiber på nuvarande tidpunkt, kan du lämna en intresseanmälan.

Om du inte kan få fiber till din adress kan du överväga mobilt bredband 5G.

Så här får du fiber till din adress

Så här får du fiber till din adress

Om du inte kan få fibernät vid denna tidpunkt måste du kontakta en fiberleverantör. Efter detta kommer en begravningsprocess att påbörjas. Tänk på att det kan kosta pengar.

När du valt en lämplig operatör och genomfört din beställning av fiber, påbörjas installeringsarbetet. Installeringen sker i följande faser:

  1. Grävningsarbetet påbörjas. Fiberkablar grävs ner i anslutning till din tomtgräns.

  2. För att du ska kunna få fiber helt in till din fastighet, grävs en skyddsslang ner i marken på din tomt. 

  3. Placeringen av skyddslangen är mellan din tomtgräns och din husvägg. Intill husväggen borras ett hål som används till att montera en användarnod till din bostad, så att fibernätet kan anslutas.

  4. När användarnoden är ansluten kopplas fibernätet in till din bostad. Efter att fibern installeras aktiverar kommunikationsoperatören anskutningen, och därefter meddelas din valda tjänsteleverantör om att du nu har tillgång till fiber.

Det är värt att poängtera att anslutningsprocessen kan variera beroende på var du bor, samt hur din tillgång till fiber ser ut. Det finns fortfarande områden i Sverige som saknar tillgång till fibernät.

Kan man ansluta till fiber i efterhand?

Det går oftast att ansluta till fiber i efterhand om man till exempel har köpt eller byggt ett hus utan tillgång till fiber.

Du ska dock vara uppmärksam på att när det görs i efterhand kan kostnaden vara högre, då du får stå för fler kostnader själv. 

Du kan beställa fiber i efterhand genom operatören, du kan då få en offert på hur mycket det kommer att kosta att installera.

Kan jag själv gräva ner fiber till min villa?

Det är fullt möjligt att själv dra in fiber till sin villa, men det är en process som är krävande och som kräver både erfarenhet och kunskap.

Det kan vara riskabelt att installera fiber själv om du inte har tidigare erfarenhet eller om du inte har tillgång till den rätta utrustningen.

Värt att poängtera är att många internetleverantörer rekommenderar att man som privatperson anlitar tekniker för att få installerat fibern, tillföljd av dess tekniska komplexitet och risken för att installationen blir felaktig. 

Om du trots dessa aspekter är intresserad av att installera fibern till ditt hushåll, rekommenderar vi dig att läsa om installationstekniker och att du rådfrågar experter, för att du ska få en så bra teoretisk grund som möjligt.

Du bör också överväga var din fiberbox ska placeras. Läs mer om var din fiberbox bör placeras, här.

För- och nackdelar med att få fiber till sin villa

Det finns både för- och nackdelar med att installera fiber till sin villa. Det är därför viktigt att du överväger dessa innan du väljer att installera fiber till din villa.

För- och nackdelar med att få fiber till sin villa

Fördelar med att få fiber till sin villa

En av de största fördelarna med att få fiber installerad är den höga hastigheten.

Fibernät ger dig som användare en snabb nedladdning- och uppladdningshastighet, samtidigt som det också ger möjligheten för en stabil och pålitlig anslutning. 

Vidare så är installering av fibernät något som kan öka ditt fastighetsvärde.

En bostad som är ansluten till fiber, är en eftertraktad funktion för många eventuellt framtida köpare.

Nackdelar med att få fiber till sin villa

En av de största nackdelarna med att få fiber är kostnaden. Installeringen av fiber är kostbar, och kan innebära stora kostnader för dig som användare.

Det är också tidskrävande att få fiber installerat, dels i förhållande till grävarbetet men också den tekniska installationen. 

Ytterligare en nackdel är möjligheten till flexibilitet. När du installerar fiber till din fastighet, är anslutningen förbunden till din villa, du kan därför inte ta med dig din anslutning till nästa bostad eller på farten.  

Det är heller inte möjligt för alla att få tillgång till fiber. Det finns fortfarande områden i Sverige där tillgängligheten är begränsad.

Läs om alla fördelar och nackdelar med fibernät här.

Hur mycket kostar det att installera fiber?

Kostnaden för att installera fiber ligger uppskattningsvis på mellan 15 000- 45 000 kronor. Dock så kan priserna variera beroende på vilken leverantör som erbjuder tjänsterna. Priset för installeringen kan därför komma att variera. 

Det är värt att poängtera att en installering av fiber till din bostad är en engångskostnad, och att installeringen av fiber kan hjälpa till med att höja värdet av din bostad. En installering kan därför vara en dyr men lönsam investering.

Vad är fibernät? Se mere

Ett fibernät består av optiska fibrer som är tunna slå glas- eller plasttrådar. Ett fibernät är ett nätverk som används till att överföra information.

Informationen transporteras med ljusets hastighet genom de optiska fibertrådarna.

Fibernätet möjliggör höga hastigheter för internetanslutning och ger upphov till mindre störningar jämfört med mer traditionella anslutningsformer som exempelvis ADSL.

Fibernätet är känt för sin högkapacitetsanslutning och anses vara en teknik som är framtidssäker.

Läs mer om vad ett fibernät är här.

Hur lång tid tar det att få tillgång till fiber? Se mere

Hur lång processen är att få tillgång till fiber beror på en rad olika faktorer. Om där redan finns fiber i ditt område, kan du förvänta en leveranstid på ca 3 till 6 månader. Om det inte finns fiber i ditt område i dagsläget kan det ta upp till ett år, förutsatt att du beställt det. 

Det är svårt att avgöra hur lång processen är, vi rekommenderar dig därför att kontakta din önskade leverantör för att du ska kunna få en mer exakt tidsram.

Vad är öppen fiber? Se mere

Ett öppet fibernät tillåter flera internetleverantörer att tillhandahålla sina tjänster över samma fiberkabel.

Detta skiljer sig från den traditionella bredbandsinfrastrukturen där oftast endast en specifik operatör erbjuder sina tjänster.

I ett öppet fibernät kan olika leverantörer erbjuda sina egna routrar och tjänster genom samma anslutning.

Detta ger dig som användare möjligheten att jämföra priser och paketlösningar från olika leverantörer, vilket skapar konkurrens och vanligtvis resulterar i förmånligare priser för dig som användare.

Du kan läsa mer om öppet fibernät här.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.