Var ska du placera din fiberbox?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

I och med att fiberboxen fungerar som en gränssnittsenhet mellan den fiberoptiska kabeln och din nätverksutrustning, kan du med fördel placera dessa så tätt på varandra som möjligt.

När det kommer till placeringen av en fiberbox finns det en rad aspekter som är viktiga att tänka på i förhållande till placeringen, i denna artikel går vi igenom vad du ska tänka på innan du placerar en fiberbox i ditt hushåll.

Men först vill vi förklara lite om vad en fiberbox egentligen är. 

En fiberbox är den enhet som används till ett fiberoptiskt nätverk, en fiberbox omvandlar optiska signaler från en fiberkabel till signaler som kan tas upp av enheter som exempelvis datorer.

Men en fiberbox kan också erhålla andra funktioner, såsom att övervaka nätverkstrafik. 

När du ska placera din fiberbox är det viktigt att du ser till omgivningen och förutsättningarna du har i ditt hem för att fiberboxen ska placeras så fördelaktigt som möjligt.

Dock så bör du undvika att placera din fiberbox i en miljö med höga temperaturer och luftfuktighet.

Placering av fiberbox

Faktorer att överväga vid placering av fiberboxen

Nedan listar vi de faktorer du som användare ska ha i åtanke innan du placerar din fiberbox till ditt fibernät, detta för att placeringen ska bli så optimal och funktionell som möjligt.

Rumsklimat: Vilket rum i hemmet är det mest lämpliga för fiberboxen baserat på faktorer som temperatur och luftfuktighet?

Det mest lämpliga rummet utifrån faktorer som temperatur och luftfuktighet är ett rum eller utrymme som inte används så ofta, exempelvis ett förråd eller en garderob.

För att förlänga en fiberboxs hållbarhet ska en fiberbox placeras i ett torrt och svalt utrymme som är välventilerat. 

Det är också viktigt att undvika att placera en fiberbox i en för varm temperatur, höga temperaturer kan påverka boxens prestanda och livslängd.

Vidare så ska man också undvika hög luftfuktighet, då fukt kan orsaka korrosion, därför är ett utrymme som ett badrum inte en lämplig placering.

Tillgänglighet: Vilken plats i hemmet är lättast att komma åt om man behöver göra någon form av underhåll på fiberboxen?

När du placerar en fiberbox är det viktigt att ta höjd för att din fiberbox på någon tidspunkt kommer att vara i behov av underhåll eller service. Det är därför viktigt att fiberboxen är placerad där den är lättåtkomlig.

Det kan därför vara en bra idé att placera fiberboxen i ett utrymme där man enkelt kan komma åt den, till exempel i en garderob eller i ett teknikrum. 

Det är också en god idé att hålla området runt fiberboxen rent och organiserat. Det är heller inte att rekommendera att placera en fiberbox bakom möbler eller i utrymmen som är svårtillgängliga.

Avstånd: Vilken plats i hemmet är närmast de enheter som kommer att anslutas till fiberboxen?

Avståndet till de enheter som ska anslutas har en betydelse, och är något du som användare ska ta utgångspunkt i innan du placerar din fiberbox. Det är lämpligt att placera fiberboxen i anslutning till exempelvis bredbandsroutern. 

Om du bor i en lägenhet eller ett mindre hus har placeringen i förhållande till avstånd inte lika stor betydelse. Om du istället bor i ett hus med ett större areal eller ett hus med flera våningar kan det vara en god idé att placera en fiberbox i mitten av huset.

Reduktion av störning: Hur kan man minimera risken för att andra elektroniska enheter orsakar störningar på fiberboxen?

För att undvika störningar kan du placera fiberboxen på en avskild plats, och helst inte i närheten av andra elektroniska enheter.

Du kan också använda dig av skärmade kablar, en skärmad kabel har ett extra lager av metall vilket kan avhjälpa elektromagnetiska störningar, det kan därför vara fördelaktigt att använda dessa till att ansluta fiberboxen till dina enheter. 

Det kan också vara en god idé att ha ett överspänningsskydd. Det skyddar din fiberbox från överspänning och störningar till följd av blixtnedslag eller kraftledningsproblem.  

Faktorer att överväga vid placering av fiberboxen

Lämpliga platser för placering av fiberboxen

I detta avsnitt går vi igenom vilka platser som kan vara lämpliga att placera en fiberbox på, samt vilka fördelar och nackdelar som kan finnas. Nedan kommer ett flertal exempel på var en fiberbox kan placeras.

Kontoret eller hemmabion

Det kan vara lämpligt att placera fiberboxen på kontoret eller i hemmabion, då det i dessa typer och miljöer finns ett behov av att kunna streama högkvalitativ media med höghastighet.

En fiberanslutning har också möjligheten för att ansluta flera enheter samtidigt, vilket framförallt kan vara viktigt i en kontorsmiljö där flera behöver ha tillgång till ett bredband med hög hastighet. 

Något som dock kan ställa till något vid placeringen är anslutningen till fiberboxen, innan man väljer att placera fiberboxen på kontoret eller i hemmabion ska man ta höjd i att anslutningen kan påverkas av avstånd.

Är hemmabion i källaren av huset kan placeringen eventuellt orsaka problem. 

Hallen

Placering av en fiberbox i en hall kan i många fall vara en praktisk lösning i många hushåll. Dock så ska du som användare vara uppmärksam på att fiberboxens placering har en betydelse för den trådlösa täckningen.

Innan du placerar fiberboxen i hallen kan det vara en god idé att kontrollera om hallen har tillräcklig täckning för att kunna upprätthålla en stabil täckning.

Vidare så är den en god idé att undersöka hur lång kabel som behövs.

Kabellängden har en betydelse i förhållande till din signal, och en alltför lång kabel kan innebära en sämre signalstyrka samt en försämrad internetprestanda.

Vardagsrummet

Det kan vara praktiskt att placera fiberboxen i vardagsrummet, då man ofta i ett vardagsrum har de apparater som kräver en god anslutning. Dock så ska du alltid försäkra dig om att den trådlösa täckningen fungerar optimalt. 

Vidare så kan det vara en god idé att försäkra dig om att det finns plats för fiberboxen i vardagsrummet. Det är inte rekommenderat att placera en fiberbox bakom en möbel eller i ett trångt utrymme, då man annars kan riskera att fiberboxen överhettas.

Även den fysiska tillgängligheten har en roll här, det är viktigt att du vid placeringen ser till att fiberboxen är lättillgänglig.

Sovrummet

Det kan vara lockande att placera en fiberbox i ett sovrum, men dessvärre så är det inte att rekommendera. 

Fiberboxar avger elektromagnetisk strålning vilket kan orsaka dig huvudvärk, sömnsvårigheter eller andra typer av hälsoproblem.

Det är därför inte till att rekommendera att placera en fiberbox i sovrummet. Det är också risk för att den överhettas eller kommer till skada i sovrummet.

Köket

Det kan vara praktiskt att placera en fiberbox i köket. Dock så ska du innan du placerar din fiberbox se över hur den trådlösa täckningen ser ut, om signalen inte är stark nog kan omgivande enheter uppleva problem med anslutningen. 

Vidare så ska du också se över hur anslutningen rent praktiskt ska utföras, om du är i behov av en flera meter lång kabel för att ansluta dina enheter, kan internetprestandan bli påverkad negativt.

Köket som placering kan också vara skadligt för fiberboxen, då man i ett kök ofta hanterar vätskor som direkt kan komma att skada en fiberbox.

Garage eller förråd

Att placera en fiberbox i ett garage eller i ett förråd kan vara lämpligt, då placeringen medför mindre störningar. Vidare så medför placeringen en enkel åtkomst till fiberboxen, till följd av sin något avskilda placering.

Indirekt så skyddas också fiberboxen mot överhettning i ett garage/förråd då dessa platser ofta är kallare samt mindre trångt än till exempel ett vardagsrum eller kök. 

Dock medför placeringen ett längre avstånd till enheterna som ska anslutas till fibernätverket.

Placeringen gör att man eventuellt behöver längre kablar till att anskuta, vilket kan komma att påverka signalstyrkan och prestandan. 

En annan aspekt är säkerheten, i ett garage eller i ett förråd kan säkerheten vara begränsad och där finns en risk för att din fiberbox blir stulen.

Placering av fiberbox 2

Tips för att optimera placeringen av fiberboxen

Här kommer några ytterligare tips på hur du kan optimera din placering av fiberboxen. 

 1. Placera din fiberbox så nära datorn eller routern som möjligt Genom det korta avståndet kan du säkerhetsställa en stabil och fungerande anslutning

 2. Undvik att placera fiberboxen i trånga utrymmen
  Du ska inte placera en fiberbox i trånga utrymmen, eller i anslutning till en värmekälla. Det är heller inte en god idé att placera fiberboxen i direkt solljus. Överhettning påverkar fiberboxens prestanda och förkortar dess livslängd

 3. Interferens
  Placera inte fiberboxen för nära andra elektroniska enheter, om fiberboxen placeras för tätt inpå andra enheter kan störningar uppstå

 4. Nätverkskabel
  Använda en nätverkskabel för att ansluta enheter som behöver hög hastighet

 5. Placering
  Undvik placering vid fönster eller ytterdörrar, vädret kan orsaka störningar.

 6. Nätverksswitch
  Använd en nätverksswitch till att utöka antalet portar på fiberboxen. Det gör att flera enheter kan ansluta till nätverket. En nätverksswitch kan också medverka till att skapa en säker anslutning och förbättra nätverkets prestanda.

Avslutningsvis så är konklusionen att placeringen av en fiberbox har en viktig betydelse i förhållande till fiberboxens prestanda.

Det är viktigt att man innan man placerar en fiberbox utvärderar platsens lämplighet i förhållande till placering, avstånd samt kabellängd.

Genom att ta höjd för dessa aspekter kan du vara säker på att du får en anslutning i ditt hem som fungerar optimalt.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.