Fördelar och nackdelar med fiber

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Fibernät är känt för att ge användare en pålitlig uppkoppling med höga hastigheter.

Även om många svenskar investerar i denna teknologi på grund av dess otaliga fördelar, är det också viktigt att beakta de utmaningar och kostnader det kan medföra.

I denna artikel kommer vi först att titta på de viktigaste anledningarna till att fibernät blir alltmer populärt i Sverige, innan vi går djupare in på de specifika nackdelarna med tekniken.

Fördelar och nackdelar med fiber

Fordelarna med fibernät i Sverige

Innan vi går igenom de potentiella nackdelarna med fibernät, låt oss först förstå varför så många svenskar investerar i denna teknologi trots dess ulemper.

  1. Hastighet och pålitlighet: Fibernätverk erbjuder otroligt höga nedladdnings- och uppladdningshastigheter, vilket gör det till ett överlägset val för dem som behöver en pålitlig internetanslutning för streaming, spel eller arbete.

  2. Större kapacitet: Fibernät kan hantera en hög mängd data, vilket betyder att flera användare kan vara online samtidigt utan någon märkbar försämring av hastigheten.

  3. Framtidssäker: Med teknologins framsteg blir fibernätverk alltmer relevanta. De er designade för att uppfylla framtidens bandbreddskrav, inklusive kompatibilitet med teknologier som 5G.

  4. Symmetrisk förbindelse: Många fibernätudbydare i Sverige erbjuder symmetriska hastigheter, vilket innebär lika snabb uppladdning som nedladdning.

  5. Stöd för den digitale ekonomin: Sverige har länge varit i framkant när det gäller digital utveckling. Fibernätets expansion har bidragit till att stärka landets position som en tech-pionjär, vilket gynnar den ekonomiska tillväxten.

  6. Bättre fjärrarbetsupplevelse: I en tid då fjärrarbete blir allt vanligare, erbjuder fibernät en stabil och pålitlig uppkoppling, vilket är avgörande för en produktiv arbetsdag hemifrån.

Olika nackdelar med fiber

Idag är anslutning via fiber en av de absolut avancerade teknologierna inom internetanslutning. Trots det finns det fortfarande ett flertal nackdelar med fibernät.

Särskilt om du bor i ett område med få användare eller om du bor i ett landsbygdsområde. Att dra in fiber via ett så kallat öppet fiber kostar idag mellan 15000-30000 kronor. 

Dessutom så är installationen av fibernätverket också en nackdel.

Fibernätet kan enbart installeras av specialutbildad personal och kräver en speciell utrustning, vilket gör att installationen både kan vara tidskrävande och dyr. 

En annan nackdel är fiberkabeln i sig själv. Om skador eller brott sker på kabeln krävs det ofta en omfattande reparation som både kan vara svår och omfattande, men också kostsam.

Kompatibiliteten kan också vara en nackdel. Äldre teknologi kan ha svårigheter med att ansluta till fibernätverket.

Detta är något som du som användare ska ha i åtanke innan du beslutar dig för att välja ett fibernätverk. 

En ytterligare aspekt är tillgängligheten, trots att fibernätverk blir allt mer utspridda och tillgängliga, finns det fortfarande områden i Sverige där tillgängligheten är låg och där det är svårt att få tillgång till ett snabbt och fungerande nätverk.

Nackdelar med fiber

Priset är högre än fast bredband

Det finns flera anledningar till varför ett fibernätverk är dyrare än ett fast bredband. En av de faktorerna till det höga priset är kabelns utformning.

Ett fibernätverk använder sig av tunna glasfiberkablar som är dyra att tillverka, och svårare att installera än vid installation av koppar-eller koaxialkablar som används till fast bredband.

Då installationen av fiber dessutom kräver specialutbildad personal samt specialutrustning för att installera, ökar också installationskostnaden, 

Även efterfrågan på fibernätverk har en betydelse för priset, fibernätverk kan erbjuda användare en högre surfhastighet än de traditionella bredbandsalternativen på marknaden, vilket gör att många användare efterfrågar det.

Detta i sin tur gör att priset för fibernätverk blir dyrare.

Du kan inte ta med dig ditt fibernät

Då ett fibernätverk är en internetanslutning som är fast installerad, är det inte möjligt för dig att ta med dig ditt fibernät. Ett fibernät är fastkopplat till en fastighet och är därför inte mobilt.

Ett fibernät kräver också en speciell utrustning som installeras till en fastighet, den utrustningen är inte portabel utan kräver specialutbildade tekniker för att transportera. 

Anslutning via fibernät är därför inte ett alternativ för dig som önskar ett nätverk som är portabelt.

Speciellt dyrt i början

Det är dyrt att starta upp med fiber tillföljd av att man behöver bygga den infrastruktur som behövs samt installera fiberkablarna. Men där tillkommer också extra avgifter i starten tillföljd av licenser och tillstånd. 

Att bygga den infrastruktur som ett fibernät krävs grävning samt installering av kablar och centrala noder. Också materialet som används har en betydelse för kostnaden.

Fiberkablarna som används är gjorda av tunna glas- och plasttrådar som är dyra att tillverka. 

Materialkostnaden påverkas också av den höga efterfrågan samt den komplexitet tillverkningen av dessa kablar innebär.

Nackdelar med fiber 2

Är fibernät värt det?

Ja, fibernät är värt det. Trots att det finns många nackdelar med fibernät finns det också många fördelar tillföljd av den höga hastigheten, tillförlitligheten samt kapaciteten som det kan ge dig som användare.

Man kan se på installeringen av fibernätet som en långsiktig investering, samtidigt som det förbättrar din internetupplevelse. 

Där finns också en framtidssäkerhet i fibernätet, och där utvecklas ständigt på området. Fibernätet kan också hantera det ökade kravet på bandbredd samt fungera mot 5G.

Vidare så kan en installering av fibernät öka ditt fastighetsvärde. 

Du kan genom att använda dig av Surfeos söktjänst se vilka fiberleverantörer som finns tillgängliga i ditt område genom att skriva in din adress.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.