Är jag ansluten till stadsnätet?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Det är din adress som avgör vilket stadsnät du tillhör, och det är stadsnätet i dig som avgör vilka bredbandsleverantörer som är tillgängliga där du bor. 

Om du redan idag har en befintlig fiberanslutning i ditt hem, är du troligtvis redan ansluten till stadsnätet. Saknar du en anslutning kan du kontakta din fiberförening för att undersöka möjligheterna för en installering. 

Genom att använda dig av Surfeos söktjänst, kan du enkelt se vilket stadsnät du tillhör eller om du faktiskt har tillgång till ett stadsnät.

Genom att ange din adress i sökfältet kan du se vilka leverantörer som är tillgängliga i ditt område och vilket specifikt nätverk du tillhör. 

Vi tar också i denna artikel upp stadsnätets olika utformningar, och hur det kan komma att påverka dig som användare i termer som valfrihet.

Är jag ansluten till stadsnätet?

Hur vet jag om jag är ansluten till stadsnätet?

Du kan ta reda på om du är ansluten till stadsnätet genom att använda Surfeos adressinmatning, som kan visa dig vilka bredbandsleverantörer du kan få.

Genom Surfeos sökfunktion kan du enkelt se vilka leverantörer och operatörer som är tillgängliga i ditt område. Du kan därefter enkelt kontakta respektive leverantör eller operatör. 

Om du redan har tillgång till ett höghastighetsinternet via exempelvis fiber kan det vara ett tecken på att du redan är ansluten till stadsnätet. Fiber är en anslutningsteknik som ges via stadsnätet.

Vad har jag för nät?

Du kan ta reda på vilket stadsnät du tillhör genom att kontakta den bredbandsleverantör som tillhandahåller dina bredbandstjänster. Din leverantör kan ge dig specifik information om vilket stadsnät som är tillgängligt på din adress. 

Du kan också genom att söka på din adress inne på Surfeo se vilka nätägare som finns tillgängliga utifrån din adress.

Öppet eller stängt stadsnät

Det finns idag både öppna och stängda stadsnät tillgängliga i Sverige idag. En av de absolut största skillnaderna mellan det öppna och stängda stadsnätet är din valfrihet som användare.

I detta avsnitt går vi igenom det öppna och stängda stadsnätets olikheter.

Öppna stadsnät

Det öppna stadsnätet är idag den vanligaste formen av stadsnät i Sverige. Det innebär att flera olika bredbandsoperatörer kan erbjuda sina tjänster inom samma stadsnät.

Det ger dig som kund en stor valfrihet och du kan som användare välja mellan en rad olika leverantörer och bredbandslösningar. 

En av de största fördelarna med det öppna stadsnätet är valfriheten det ger, och möjligheten för att välja den leverantör och lösning som passar dig och dina behov bäst. 

Uppbyggnaden av stadsnätet ger också upphov till vidare utveckling, då flera olika leverantörer kan komma med nya idéer och innovationer för att förbättra och utveckla stadsnätet.

Läs även om öppet fibernät.

Stängda stadsnät

Ett stängt stadsnät har oftast enbart en tillgänglig bredbandsleverantör eller en begränsad grupp av leverantörer som kan erbjuda sina tjänster. Det innebär att du som användare inte har samma valfrihet när det kommer till valet av bredbandsleverantör. 

Det stängda stadsnätet är framför allt vanligt i mindre städer eller i mindre tätbefolkade områden, där det inte finns tillräckligt många bredbandsleverantörer tillgängliga för att skapa konkurrens på marknaden. 

En av nackdelarna med det stängda stadsnätet är att det begränsar användarens valfrihet och att organiseringen av stadsnätet kan leda till högre priser. 

Dock så är en klar fördel med det stängda stadsnätet att stadsnätsoperatören kan ha större kontroll över nätverket och således också garantera en hög kvalitet på tjänsterna som finns tillgängliga och som erbjuds.

Öppet eller stängt stadsnät

Kan jag få fibernät?

Beroende på var du bor och vilket stadsnät du tillhör kan dina förutsättningar för att få fiber installerat variera.

Du kan genom att kontakta din bredbandsleverantör eller stadsnätsoperatör ta reda på om det är en möjlighet för dig att få fiber installerat.

För att kunna installera fiber krävs det oftast att du har tecknat ett avtal med en bredbandsleverantör som erbjuder fiberanslutning

Bredbandsleverantörer undersöker därefter om din bostad kan anslutas till fibernätverket, och därefter kan installeringen och planeringen genomföras om du har möjligheten för att få fiber installerat. 

Det är värt att notera att installeringen av fiber för med sig en kostnad. Kostnaden varierar beroende på var du bor samt vilken bredbandsleverantör du väljer.

Vilka internetleverantörer levererar på din adress

Du kan genom att använda dig på Surfeos söktjänst se vilka bredbandsleverantörer som levererar sina tjänster till din adress.

Genom att skriva in din adress i sökfältet kan du se vilka som finns tillgängliga i ditt specifika område och du kan därefter jämföra deras erbjudanden med varandra. 

Vi rekommenderar dig alltid till att jämföra bredbandsleverantörernas erbjudande med varandra, så att du kan hitta det erbjudande som passar dig och dina behov bäst.

Vad är ett stadsnät? Se mere

Ett stadsnät tillhandahåller bredbandstjänster via ett nätverk av kablar och andra infrastrukturer till företag, hushåll och organisationer inom ett bestämt geografiskt område.

Genom stadsnätet får man som användare tillgång till internet, antingen via fiber, kabel-tv eller via en mobil anslutning. 

Ett stadsnät kan antingen vara öppet eller stängt. I ett öppet stadsnät finns en rad olika bredbandsleverantörer verksamma vilket ger dig som användare en stor valmöjlighet. 

I det stängda stadsnätet finns oftast bara en eller ett fåtal bredbandsleverantörer tillgängliga vilket gör att du får en begränsad valfrihet i valet av bredbandsleverantör.

Vem äger mitt stadsnät? Se mere

Du kan ta reda på vem som äger ditt stadsnät genom att kontakta din bredbandsleverantör. Din bredbandsleverantör kan ge dig information om vem som står för bedriften och ägandeskapet till ditt stadsnät. 

Stadsnätet kan ägas både av kommuner eller lokala myndigheter, men kan också vara ägda och drivna av privata företag.

Vad kostar stadsnät? Se mere

Kostnaden för stadsnät kan variera beroende på hur stort geografiskt område som ska täckas av nätverket.

Priserna på bredbandsanslutningarna och tjänsterna inom stadsnätet är något som antingen stadsnätsoperatören eller bredbandsleverantören sätter. 

Priserna varierar beroende på vilken hastighet och vilken typ av abonnemang du väljer. 

Du kan genom att använda dig av Surfeos sökfunktion se vilka lösningar som är tillgängliga i ditt område, samt se priserna hos bredbandsleverantörerna, så att du kan välja det alternativ som passar dig och dina behov bäst.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.