Öppet fibernät: Så fungerar det

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 20. mars, 2024

En öppen fiberanslutning innebär att flera internetleverantörer kan erbjuda tjänster över samma fiberkabel, vilket ger dig som användare en rad valmöjligheter samtidigt som det skapar konkurrens i marknaden.

I denna artikel går vi igenom hur det öppna fibernätet fungerar samt vilka fördelar samt nackdelar som det har. Vi går också igenom vad skillnaden mellan ett öppet och stängt fibernät är. 

Vad är öppet fibernät?

Ett öppet fibernät kan förklaras som en typ av bredbandsinfrastruktur som gör att flera internetleverantörer kan erbjuda sina tjänster över densamma fiberkabel. 

Det öppna fibernätverket skiljer sig något från det mer traditionella bredbandsinfrastrukturen, där vanligtvis bara en specifik operatör finns tillgänglig med sina tjänster. 

Ett öppet fibernät räknas som öppet då flera olika leverantörer kan erbjuda sina routrar och tjänster genom densamma anslutning. 

Denna typ av frihet gör att varje internetleverantör kan erbjuda dig sina egna priser och paketlösningar, vilket skapar konkurrens mellan operatörerna, vilket oftast ger dig som användare ett bättre pris.

Vad är öppet fibernät?

Hur fungerar öppet fibernät?

Det öppna fibernätet fungerar genom att man drar en fiberkabel från en centralpunkt, denna punkt kallas oftast för en nod eller en huvudstation.

Fiberkabeln dras sedan till bostäder eller fastigheter. Det är fiberkabeln som levererar bredbandstjänster genom att skicka ljus genom glasfibertrådar. 

Fastigheten eller bostaden som blir ansluten till fiberkabeln har en optisk mediaomvandlare uppsatt, som omvandlar ljussignalen till ström.

Genom den optiska mediaomvandlaren kan man därefter som användare ansluta till bredband via sin router. 

Den öppna fiberanslutningen innebär att ett flertal internetoperatörer kan koppla upp sina routrar mot densamma fiberkabel. 

Detta ger dig som användare möjligheten att välja bland ett flertal olika operatörer.

Det ger dig också möjlighet för att byta till en annan operatör, då du inte behöver byta ut infrastrukturen eller kabeln som blivit installerad.

Fördelar med öppet fibernät

Det finns ett flertal fördelar med det öppna fibernätet, exempelvis: 

 • Ökad valfrihet - det öppna fibernätet ger dig som användare fler valmöjligheter i valet av internetleverantör. Du kan som användare välja fritt, och har också möjlighet att byta din leverantör utan att behöva byta ut hela din uppsättning.

 • Kostnadseffektiv - det kan vara mer kostnadseffektivt, då det finns flera operatörer som delar på den samma infrastruktur, vilket kan minska kostnaden för att bygga fibernätet och underhålla det, vilket kan ge dig som användare lägre priser.

 • Högre hastigheter - fiberanslutningen har högre hastigheter än de mer traditionella kopparbaserade bredbandsanslutningarna, och kan ge dig som användare en bättre upplevelse med att streama film och innehåll.

Nackdelar med öppet fibernät

Det öppna fibernätet har också en rad nackdelar, exempelvis:

 • Dyr installation - att få fiberkabeln ansluten till hastigheter kan vara en kostsam process. vilket gör att installeringen av ett öppet fibernät kan vara betydligt dyrare än en mer traditionell bredbandsanslutning.

 • Komplex infrastruktur - fibernätets infrastruktur är komplex då det finns ett flertal internetleverantörer på anslutningen, vilket kan komma att göra nätverket ostabilt och osäkert.

 • Begränsad flexibilitet - då det finns flera internetleverantörer på nätverket, kan det vara svårt för nätverksoperatören att hantera och underhålla nätverket. Det kan också vara svårt för operatören att genomföra förbättringar eller uppdateringar av nätverket.

Skillnaden mellan öppet och stängt fibernät

Den största skillnaden mellan det öppna och stängda fibernätet är hur fibernätets infrastruktur är designat samt vem som äger samt kontrollerar nätverket. 

Ett öppet fibernät har ett flertal internetleverantörer som erbjuder sina tjänster på nätverket.

Det innebär i praktiken att nätverksoperatören som äger fibernätet är åtskild från internetleverantören som säljer sina bredbandstjänster. 

Ett stängt nätverk är ett nätverks som ägs och drivs på en specifik internetleverantör, och som användare kan man enbart välja en internetleverantör.

Det gör att man som kund inte har möjlighet att välja bland en rad olika leverantörer utan att man är bunden till en specifik leverantör. 

Skillnaden mellan öppet och stängt fibernät

Hur väljer man rätt bredbandsleverantör på ett öppet fibernät?

Det kan vara svårt att välja mellan det flertal bredbandsleverantörer som finns tillgängliga idag. Det finns en rad faktorer som du som användare ska ha i åtanke innan du väljer en bredbandsleverantör. 

Dels kan det vara en idé att se över hastigheten som leverantören erbjuder. Priset kan också ha betydelse för ditt val. Det är alltid en god idé att jämföra priserna från en rad olika leverantörer, för att hitta det pris som passar dig och din plånbok bäst. 

Vidare så kan det vara givande att se över bredbandsleverantörernas tillgänglighet och läsa recensioner från andra kunder, för att bilda dig en uppfattning om hur kundsupport och tjänsten i allmänhet fungerar.

Leverantörer av öppna fibernät

Det finns en rad olika leverantörer av öppet fiber, beroende på vilket öppet fibernät du är ansluten till kan dina valmöjligheter se annorlunda ut. Här kommer några exempel på leverantörer som idag erbjuder sina tjänster inom det öppna fibernätet. 

 • Telia
 • Tele2
 • Bahnhof
 • Boxer
 • Telenor
 • Gotanet
 • Allente

Installation av öppet fibernät

Installeringen av ett öppet fibernät görs vanligtvis av den nätverksoperatör som har kontakt med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen där anslutningen ska läggas. 

Att installera fiber kräver flera steg, såsom planering, grävning, installering av nätverksutrustning samt anslutning till fastigheten. 

Det är nätverksoperatören som står för planeringen av installeringen, det är också operatören som fastställer vilka områden som ska inkluderas av nätverket.

Efter att planeringen är genomförd ska grävningen påbörjas för att kablarna ska kunna installeras under jord. 

När grävningsarbetet är klart kan installeringen av utrustningen komma igång. Därefter är det tid för att ansluta nätverket till fastigheten genom att dra in fiberkablarna och installera nätverksutrustningen i fastigheten. 

När all utrustning är ansluten och installerad, kommer nätverksoperatören att aktivera nätverket och påbörja anslutningarna till fastigheterna.

öppen fiber til valla och lägenhet

Framtiden för öppet fibernät

När det kommer till framtiden för öppet fiber, så ser framtiden ljus ut. Eftersom behovet av en snabb internetuppkoppling fortsätter med att öka.

Det går också att urskilja en tendens till att fler och fler hushåll och företag är beroende av internet, vilket har ökat efterfrågan på höghastighetsinternet.

Teknikutvecklingen har också en betydelse för framtiden för det öppna fibernätet. Tekniken förbättras och uppdateras ständigt, vilket ger nätverket bättre prestanda och hjälper till med att höja hastigheten. 

Det öppna fibernätet kan komma att bli en viktig teknik för att kunna möta det allt växande behovet av höghastighetsinternet.

Öppet fibernät Telia Se mere

Telia är idag en av flera bredbandsoperatörer som erbjuder sina tjänster via det öppna fibernätet. Telia är idag anslutna till en rad olika öppna fibernät runt om i Sverige, och erbjuder idag en rad tjänster såsom höghastighetsinternet, TV samt telefonitjänster till sina användare. 

Beroende på vilket fibernät som finns tillgängligt i ditt område, erbjuder Telia idag bredbandsabonnemang med hastigheter från 100 Mbit/s upp till 1000 Mbit/s. Telia erbjuder också paketlösningar där TV och telefoni ingår.

Frida Almquist
Skriven av

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.