Vad är svartfiber?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Svartfiber är inte ett begrepp för en teknik, utan svartfiber står för en passiv infrastruktur med fiberoptiska kablar som saknar anslutning i sina ändar. I och med att kabeln saknar en anslutning, är kabeln nedsläckt.

Svartfiber kan användas till att expandera och öka kapaciteten i ett fibernät. Svartfiber hyrs vanligtvis ut till företag som är i behov av att kunna överföra stora mängder information med extra hög kapacitet och säkerhet.

Hur får man svartfiber?

För att du ska kunna få tillgång till svartfiber, behöver du hitta en leverantör som erbjuder svartfiber. Några av de största leverantörerna av svartfiber i Sverige är Global Connect, Lunet samt Stokab. 

Hos leverantören kan du som privatperson eller företag hyra svartfibernät. Utrustning som används, ska dock vara din egen eller ditt företags, för att sända och ta emot de signaler som passerar genom svartfibernätet.

 Hur får man svartfiber?

Vad kostar svartfiber?

Kostnaden för svartfiber kan variera i pris från leverantör till leverantör. Vi rekommenderar dig därför att kontakta leverantören för att få en offert på hur mycket det skulle kosta för dig att få tillgång till svartfiber.

Kostnaden för att hyra svartfiber varierar beroende på vilken leverantör du väljer. Götene Stadsnät hyr svartfiber ut till en kostnad på 2000 kronor i månaden.

Själva inkopplingen av svartfibernät kostar 5000 kronor, och är ett engångsbelopp. Delningen av fibern och eventuell kontaktering står till självkostnad.  

Om det inte finns ett befintligt fibernät i området, tillkommer också kostnader för att etablera ett fibernät i området.

Kan man hyra svartfiber?

Det är möjligt att hyra svartfiber från en fiberleverantör. Företag hyr vanligtvis svartfiber, för att få tillgång till höga internethastigheter och för att kunna överföra information säkert.

Genom att hyra svartfiber får du som användare tillgång till svartfiber, utan att själv behöva investera i infrastrukturen som krävs, du slipper också för underhåll.

Vilka fördelar och nackdelar finns med svartfiber?

Där finns både nackdelar och fördelar med att använda svartfiber beroende på användningsområde och kravbild. I detta avsnitt går vi igenom vilka de viktigaste för- och nackdelarna som finns med att använda svartfiber.

Vilka fördelar och nackdelar finns med svartfiber?

Fördelar med svart fiber

  • En av en de största fördelarna med svartfiber är dess skalbarhet. Svartfiber ger dig som användare möjligheten för att öka din nätverkskapacitet om ditt behov skulle förändras.

  • Svartfiber kan också ge dig som användare tillgång till extra hög kapacitet och säkerhet, då det enbart är din personliga data som transporteras genom fibern. Det gör också din anslutning driftsäker och mindre känslig för yttre störningar.

Nackdelar med svartfiber

  • En av de största nackdelarna med svartfiber är att den initiala kostnaden är dyr, och att den kräver underhåll regelbundet.

  • Det krävs också expertis för att koppla in och aktivera svartfiber.

  • Vidare så har svartfiber begränsad tillgänglighet. Du kan som användare enbart få tillgång till svartfiber, om du redan har installerat fiber och har fiberkablar som saknar en anslutning.

Läs generellt och för- och nackdelar med fiber här.

Hur installerar man svartfiber?

Installeringen av svartfiber bör enbart göras av utbildad personal.

Men du kan innan installeringen genomförs fastställa dina nätverkskapacitetsbehov, samt bestämma hur många "nedsläckta" fiberkablar som du önskar att inkludera under installeringen. 

Vidare så ska kabeln förberedas, så att fibern kan anslutas. Fibertrådarna som inte används ska kopplas till en kopplingsbox. Detta görs både för att skydda fibertrådarna men också för att möjliggöra ytterligare anslutningar i framtiden.

Är ADSL och svartfiber samma sak? Se mere

Nej, ADSL och svartfiber är inte samma sak. 

Den största skillnaden ligger i tekniken och användningen. ADSL är en bredbandsteknik där anslutningen sker genom kopparledningar.

ADSL är en asymmetrisk bredbandsteknik, vilket innebär att ned- och uppladdningshastigheten kan variera.  

Svartfiber är en utökning av traditionell fibertekniken, som ger dig som användare möjlighet för att öka kapaciteten i ditt bredband genom outnyttjade optiska fiberpar.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.