Vad är fiber?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 20. mars, 2024

Fiber är en infrastruktur som består av optiska fiberkablar. Optiska fiberkablar är tunna små glas- eller plasttrådar som transporterar data i form av ljussignaler.

Fiberteknik har många fördelar, såsom hög överföringshastighet och stor kapacitet.

Fibernät finns nu tillgängligt för de flesta svenska hushåll, företag, och offentliga institutioner, och har kommit till att bli kärnan i vår digitala värld. Tekniken fortsätter att utvecklas, och utbyggnaden av fibernät går snabbt framåt.

Hur fungerar ett fibernät?

Hur fungerar ett fibernät?

Ett fibernät är uppbyggt av ett system av optiska fiberkablar. De optiska fiberkablarna finns till för att transportera data i form av ljussignaler.

En optisk fiberkabel leder ljussignalen på rätt väg genom sina tunna små glas- eller plasttrådar. 

När ljussignalen når sin slutdestination, omvandlas ljussignalen till en elektrisk signal. Den elektriska signalen tolkar din enhet, så att du kan surfa, streama innehåll eller ringa ett samtal.

Det finns många fördelar med fibernät, men det finns också nackdelar. Du kan läsa om för- och nackdelar med fibernät här.

Är fibernät och bredband samma sak?

Fibernät och bredband är inte samma sak. Ofta så talar vi om bredband och fiber i samma kontext, vilket gör att det är lätt att relatera begreppen till varandra.

Fibernät är oftast den grundläggande tekniken för att leverera en bredbandsanslutning.

Ett fibernät består av en nätverksinfrastruktur som använder sig av optiska fiberkablar för att kunna överföra data. Datan utgörs av ljussignaler. 

Termen bredband hänvisar till höghastighetsinternetaslutningar. En bredbandstjänst kan levereras via ett flertal olika tekniker, exempelvis kabelmodem, trådlösa nätverk eller optisk fiber (fibernät).

Är fibernät och bredband samma sak?

Vad är fiber gjort av?

Fiber är gjort av mycket tunna glas-eller plastkablar. De flesta fiberkablar är tillverkade av glas. En fiberkabel har en kärna, som är den centrala delen där signalerna transporteras. Runt kärnan finns ett skikt som kallas för manteln.

Manteln är också gjord av glas, och har som uppgift att reflektera ljuset tillbaka till kärnan. 

En glasfiberkablar har ett yttre skyddande skikt som kallas för mantelklädsel. Klädseln ger fysiskt skydd åt kabeln och är ofta tillverkad i plast eller i annat material. 

Om fiberkabeln är av plast så är kärnan tillverkad av plast istället för glas, och den har precis som en glasfiberkabel, en mantel och en mantelklädsel.

Plastfiber som det också kallas används bland annat till hemnätverk, där det inte är så långa avstånd.

Ska jag välja fiber eller mobilt bredband? Se mere

Om du ska välja fibernät eller mobilt bredband är svårt att svara på då det beror på dina specifika behov. Innan du väljer mellan lösningarna kan det vara en bra idé att överväga ett par faktorer. 

Hastighet är en faktor som har en stor betydelse i ditt val.

Fiberinternet kan ge dig som användare höga överföringshastigheter och är idealiskt för dig som behöver ett bredband med en hög hastighet. 

Om du istället värderar mobilitet och flexibilitet är ett mobilt bredband lämpligare. Med ett mobilt bredband kan du enkelt ta med dig din internetanslutning på språng.

Det är också lätt att installera ett mobilt bredband, och det är betydligt mer budgetvänligt än ett fibernät.

Vad är öppen fiber? Se mere

Öppen fiber (även kallat öppet fiber) innebär att fiberägaren tillåter andra tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster inom samma nät.

Det gör att du som användare kan välja mellan en rad olika internet- och kommunikationstjänster. 

Öppet fiber skapar en öppen och konkurrenspräglad marknad, vilket ger fördelar för både dig som konsument och för tjänsteleverantörerna.

För tjänsteleverantörerna innebär det även att de inte själva behöver bygga en egen infrastruktur, utan de kan istället använda sig av det befintliga.

Vad är optisk fiber? Se mere

Optisk fiber, också kallad fiberoptisk kabel, är den kabel som används till att överföra data i form av ljussignaler.

Optiska fiberkablar består av små mycket tunna trådar som är tillverkade av antingen plast eller glas. 

Dessa trådar är tillverkade för att kunna reflektera och leda ljus inom kabeln.

Vad är fiberinternet? Se mere

Fiberinternet är en höghastighetsinternetanslutning som levereras via optiska fiberkablar.

Det som utmärker fiberinternet är den höga hastigheten och pålitligheten, samt den låga latensen i jämförelse med många andra bredbandsanslutningar på marknaden. 

Fiberinternet kan erbjuda dig som användare höga överföringshastigheter och har en låg latens.

Med latens menas tiden det tar för datan att transporteras fram och tillbaka från avsändare till mottagare.

Frida Almquist
Skriven av

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.