Ska man välja mobilt bredband eller bredband via fiber?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Den bästa lösningen för dig som önskar att surfa i ditt hem och som önskar en uppkoppling som är både snabb och stabil, är bredband via fiber, det bästa alternativet. 

Om du istället önskar en lösning som kan ge dig som användare flexibilitet kan en mobil bredbandslösning vara den bästa lösningen för dig. 

I denna artikel går vi igenom skillnaderna mellan bredband och fibernät, och hur fördelarna och nackdelarna ser ut hos respektive lösning.

Skillnaden mellan mobilt bredband och fibernät

Den största skillnaden mellan ett mobilt bredband och fibernät är tekniken bakom infrastrukturens uppbyggnad. Ett mobilt bredband är trådlöst och kan användas på alla platser där det finns täckning.

Ett fibernät är en fysisk anslutning, som kräver en fysisk installering i bostaden. 

Fibernätet använder dig av en optisk kabel för att överföra sin data, vilket gör att fibernätet kan erbjuda höga hastigheter och en större bandbredd jämfört med det mobila bredbandet.

Fibernätets infrastruktur ger också en mer stabil och pålitlig signal än det mobila bredbandet. 

Ytterligare en skillnad är datamängden. Ett mobilt bredband har ofta begränsningar i datamängd och du som användare får ofta en viss mängd data. Fibernätet har vanligtvis obegränsad data.

Välj efter dina behov

Du ska alltid gå ut efter dina enskilda behov i valet av bredbandslösning. Beroende på vilka funktioner du önskar hos din bredbandslösning kan det ena alternativet vara mer fördelaktigt än det andra. 

Om du önskar dig en snabb och pålitlig bredbandslösning är bredband via fiber den lösning som kan erbjuda dig som användare mest.

Om du istället önskar en flexibel lösning som du kan ta med på farten, är det mobila bredbandet det alternativ som kan passa dig bäst.

Mobilt bredband

mobilt bredband

Mobilt bredband är en bredbandslösning som är trådlös och som tillhandahålls genom det mobila nätverket. Det ger dig som användare en flexibel bredbandslösning som du kan ta med dig på farten.

Fördelar med mobilt bredband

En av de största fördelarna med det mobila bredbandet är dess mobilitet. Det ger dig möjligheten för att ansluta till internet var som helst där det finns en mobilnätverkstäckning.

Det är också lätt att installera och kräver inte någon fysisk infrastruktur. Ytterligare en fördel är det mobila bredbandets portabilitet.

Du kan som användare ta med ditt mobila bredband då det inte är begränsat till en specifik plats, det gör att du som användare kan få tillgång till internet på ett flertal platser utan en fast anslutning.

Nackdelar med mobilt bredband

Trots alla fördelar med ett mobilt bredband finns det också en rad nackdelar. De mobila bredbandsanslutningarna tenderar att vara begränsade i sin bandbredd. Det kan ge upphov till minskad hastighet och prestanda.

Det mobila bredbandet kan också ha begränsningar i datamängd och om du som användare överstiger denna gräns kan det tillkomma extra kostnader.

Det mobila bredbandet är också beroende av en mobilnätverkstäckning, är kan komma att påverkas av väder och geografiska hinder.

Mobilt bredband är det mest flexibla

Om du som användare önskar dig ett bredband med flexibilitet, ska du välja ett mobilt bredband framför ett bredband via fiber.

Ett mobilt bredband är inte bundet till din bostad, vilket ger dig möjlighet att ta med dig bredbandet på farten.

Är mobilt bredband billigare än fiber?

Ja, det mobila bredbandet är billigare än fiber, speciellt om du som användare ska dra in fiber i din bostad. Kostnaden för att mobilt bredband kan variera beroende på hur mycket surf du som användare behöver.

Bredband via fiber

Bredband via fiber är en bredbandsteknik som använder sig av en optisk kabel för att kunna ge dig som användare en snabb och pålitlig internetuppkoppling. Fiber är idag en av de mest avancerade bredbandslösningarna på marknaden.

Fördelar med fiber

En av de största fördelarna med fiber är de höga hastigheterna och den stabila och pålitliga anslutningen. Detta ger dig som användare möjligheten för att ladda ner och använda internet utan att du upplever fördröjning eller buffring. 

Fiberkablarna ger också dig som användare en högre kapacitet, och fiberkablarna gör det möjligt att hantera större mängder data under samma tid, utan att data går förlorad. 

Vidare så kan fibernätet oftast ge dig som användare obegränsad dataanvändning, vilket gör att du som användare kan använda hur mycket data du vill.

Nackdelar med fiber

Trots flertalet fördelar med bredband via fiber, finns det också en rad nackdelar. En av de största nackdelarna är kostnaden, att få installerat fiberinfrastruktur kan vara betydligt dyrare än andra bredbandstekniker. 

Tillgängligheten kan också variera, fibernätet är inte lika utbrett ännu. Det gör att inte alla har möjlighet för att få tillgång till fiberbaserat bredband.

Fiber är för närvarande snabbast

Fiber är för närvarande den bredbandslösning som är snabbast, fiber kan idag erbjuda en maxhastighet på 10 000 Mbit/s. Det är dock viktigt att poängtera att maxhastigheten kan variera från lösning till lösning.

Bredband via fiber
Vad är mobilt bredband? Se mere

Ett mobilt bredband är en anslutningsteknik som ger dig som användare möjlighet att ansluta till det mobila nätverket istället för en fast bredbandsanslutning. 

För att du som användare ska kunna använda det mobila bredbandet krävs det antingen en mobiltelefon eller en extern router för att anslutningen ska fungera. 

De mobila bredbandsanslutningarna använder sig av 3G, 4G samt 5G. Datan skickas från mobiloperatörens nätverk till internet, och tillbaka till dig som användare.

Det ger dig som användare möjligheten för att vara uppkopplad var som helst där det finns en täckning. 

Ett mobilt bredband kan vara en praktisk lösning för dig som önskar att ta med din internanslutning på resande fot.

Vad är fibernät? Se mere

Fibernät är en anslutningsteknik som genom optiska fiberkablar levererar bredbandsanslutning till dig som användare. Fibernät är idag en av snabbaste anslutningsformerna på marknaden.

Fiber kan idag erbjuda dig som användare en maxhastighet på 10000 Mbit/s, och är en anslutning som idag ses som de säkraste till följd av dess infrastruktur.

Fiberkablarnas utformning kan transportera data med ljusets hastighet, och systemet kan därav hantera större mängder data.  

Detta är en av faktorerna till varför fibernätet är idealisk för kommunikation och användare som kräver en fungerande och snabb dataöverföring.

Man arbetar idag aktivt med att bygga ut fibernäten i Sverige, så att fler och fler får tillgång till fiber där de bor.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.