Om jag flyttar, vad sker med min fiberanslutning?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

När du flyttar kan du dessvärre inte ta med dig din fiberanslutning. Du kan däremot ta med dig de tjänster du valt för internet, tv och telefoni med dig, eller så kan du välja att säga upp dina tjänster. 

Innan du flyttar är det viktigt att du kontaktar din nuvarande tjänsteleverantör, så att ni tillsammans kan hitta den lösning som passar dig bäst.

Kan jag flytta min fiberanslutning?

Vanligtvis kan du inte flytta din fysiska fiberanslutning, då den står i direkt anslutning till din bostad.

Dock så kan du ha möjlighet för att behålla ditt fiberavtal, om du flyttar till ett område där din nuvarande tjänsteleverantör erbjuder sina tjänster. 

Du kan vara i behov av att kontakta din tjänsteleverantör i förväg, innan du flyttar för att planera överföringen av din tjänst. I vissa fall tar leverantören en flyttavgift, för att ditt befintliga avtal ska kunna fortsätta på din nya adress. 

Om din nuvarande tjänsteleverantör inte erbjuder sina tjänster i ditt nya bostadsområde, kan du vara i behov av att byta till en ny tjänsteleverantör.

Var här uppmärksam på att det kan finnas uppsägningstid hos din leverantör, samt att du eventuellt ska återbetala ett belopp för den utrustning du fått.

Läs om för- och nackdelar med fiber här.

Kan jag flytta min fiberanslutning?

Hur säger jag upp min fiberanslutning?

Innan du säger upp din fiberanslutning är det viktigt att kontrollera vilken bindningstid samt uppsägningstid du har på ditt nuvarande abonnemang.

Du kan genom att kontakta din tjänsteleverantör, ta reda på hur ditt abonnemang är utformat. 

Därefter är det viktigt att du meddelar din uppsägning av din fiberanslutning till din fiberleverantör. Några leverantörer kan här ha specifika önskemål om uppsägning, eller ha specifika krav som du måste följa.  

Det kan också vara en bra idé att undersöka vad du ska göra med utrustningen som du mottagit från din leverantör, såsom en router efter att ditt avtal är uppsagt. 

Vidare så rekommenderar vi att du ber om en skriftlig bekräftelse på din uppsägning, så att du har en bekräftelse på att fiberanslutningen sagts upp. 

Tänk på att om du delbetalar ditt fibernät eller om du har utrustning som du lånar, att du ska ha den ekonomiska biten löst innan du säger det upp.

Kan jag byta fiberleverantör om jag flyttar?

Kan jag byta fiberleverantör om jag flyttar?

Du har möjlighet för att byta fiberleverantör när du flyttar, dock enbart om det finns andra fiberleverantörer i det område som du flyttar till.

Om du önskar att byta din fiberleverantör ska du vara beredd på att det kan tillkomma nya installationskostnader. 

Du kan genom att använda Surfeos sökfunktion se vilka leverantörer som finns tillgängliga på din nya adress. Det är dock viktigt att du har sagt upp ditt befintliga kontrakt, innan du binder dig till ett nytt.

Hur vet jag om min leverantör är tillgänglig dit jag flyttar?

Du kan genom att använda Surfeos sökverktyg se om din nuvarande leverantör är tillgänglig dit du flyttar.

Kolla här om du kan få samma fibernätsleverantör.

Om din leverantör erbjuder sina tjänster i ditt område, kan du kontakta din leverantör och be om en förflyttning av ditt fiberabonnemang.

Genom att förflytta ditt abonnemang slipper du att byta till en annan leverantör och gå igenom anslutningsprocessen igen. Du undviker också genom att förflytta ditt abonnemang att stå utan en internetanslutning under en längre period.

Hur flyttar jag mina tjänster, såsom telefoni, tv och internet? Se mere

Du flyttar dina tjänster enklast genom att starta med att kontakta din nuvarande leverantör av telefoni, tv och internet. 

Därefter kan du tillsammans med din leverantör göra en plan över hur överföringen på dina tjänster ska utformas, och din leverantör kan vara behjälplig med att installera den nödvändiga infrastrukturen i din nya bostad.

Om jag delbetalar min fiberanslutning, är jag så återbetalningsskyldig till hela kostnaden? Se mere

Om du delbetalar din fiberanslutning och säger upp ditt avtal innan kostnaden har betalats av, kan du vara skyldig att betala det återstående beloppet. Vissa avtal kan också ha en bestämd uppsägningstid eller avgifter om du avbryter avtalet innan. 

Är du osäker på hur ditt avtal är utformat, rekommenderar vi att du kontaktar din fiberleverantör.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.