Jämför bredband i stadsnät

Innehållsförteckning

Svenska stadsnät

Det svenska stadsnätet är ett bredbandsnät som är uppbyggt av fiberkablar, fibernätet är begränsat till ett område. Oftast så är det kommunerna och energibolagen i kommunen som själva som byggt upp stadsnäten.

De stadsnät som finns är inte bara begränsade till bredband, utan de angränsar också till IP-telefoni och tv.

Det finns idag både öppna och slutna stadsnät, men idag är de allra flesta stadsnäten öppna.

Stadsnät leverantörer

En av fördelarna med de öppna stadsnäten är att det är operatörsneutralt, vilket ger dig som användare möjligheten för att välja den bredbandsleverantör som passar dig bäst.

Många nätägare väljer att hålla stadsnäten öppna för att ge mer konkurrens av marknaden. Genom att söka på din adress inne på Surfeo kan du se vilket stadsnät du är anslutet till, och vilka leverantörer som finns tillgängliga för dig.

Du kan också genom att kontakta din fastighetsägare eller hyresvärd få reda på vilket stadsnät din bostad är ansluten till.

FAQ

Vad menas med öppet stadsnät Se mere

Ett öppet stadsnät innebär en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer. I och med att nätet är öppet för alla ger det möjlighet för alla som vill, att ha sina tjänster tillhandahållna.

I ett öppet stadsnät har du som kund möjlighet för att själv välja bland de bredbandsleverantörer som finns inom ditt stadsnät. Även tjänsteutbudet kan variera beroende på vilket stadsnät du har tillgång till.

Vilket stadsnät ska man välja? Se mere

Använd Surfeo för att se vilket stadsnät du tillhör, så kan du enkelt efter det se vilka internetleverantörer som levererar på din adress. Därefter kan du sen enkelt se information om bredbandens hastighet, priser samt infrastruktur.  

Bor du i ett område med ett stängt nät har du enbart möjligheten för att välja den leverantör som äger nätet. Som användare behöver du själv kontakta leverantören för att få tillgång.

Är stadsnät bra? Se mere

Ja, stadsnät är bra. Fördelarna med det öppna stadsnätet är framför allt många. Det öppna stadsnätet möjliggör det för dig att få tillgång till en rad olika bredbandsleverantörer och erbjudande, samtidigt som du får bredband via fiber.

I och med att stadsnäten använder sig utav fiber kan du också komma upp i höga hastigheter via stadsnätet.

På många områden är också det öppna stadsnätet det mest framtidssäkra, och har i stort sett en obegränsad kapacitet.