Vad är en mediaomvandlare?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 18. januari, 2024

En mediaomvandlare är den hårdvara som används till att konvertera fibernätet till en bredbandsuppkoppling.

Huvudsyftet med en mediaomvandlare är att möjliggöra kommunikation mellan enheter som har olika typer av överföringstekniker.  

Mediaomvandlare är särskilt användbara om du önskar att koppla ihop din gamla nätverksinfrastruktur med en nyare infrastruktur.

Hur fungerar en mediaomvandlare?

En mediaomvandlare konverterar de ursprungliga ljussignalerna från fibernätet till elektriska ethernet-signaler. Det gör det möjligt för andra enheter att ansluta till nätverket. 

Mediaomvandlaren hjälper till med att förstärka och rengöra signalen, vilket säkerställer att signalen bibehåller sin kvalitet under hela överföringen. 

Omvandlaren är också behjälplig med att sända den omvandlade signalen till den nya källan, men den hjälper också till med att motta signalen, och konvertera den tillbaka till sin ursprungliga form.

Hur fungerar en mediaomvandlare?

Måste man ha en Mediaomvandlare?

Man måste inte har en mediaomvandlare i sitt hem. 

Utan behovet av en mediaomvandlare beror på hur din nätverksstruktur och situation ser ut.

En mediaomvandlare kan vara användbar om du ska integrera flera olika nätverksmetoder i ditt hem. Mediaomvandlaren arbetar aktivt med att förena de olika metoderna med varandra. 

Om du har en tv-tjänst, eller om du önskar att kunna använda ett flertal olika tjänster samtidigt, behöver du ha en mediaomvandlare.

Men om du enbart önskar att ha bredband i din bostad, behöver du inte en mediaomvandlare. 

En mediaomvandlare kan också vara fördelaktig att använda om överföringen av data ska ske över långa avstånd.

Mediaomvandlaren kan där användas till att konvertera signalerna till en teknik som kan hantera långdistanskommunikation, som exempelvis fiber.

Är en mediaomvandlare och en router samma sak?

Nej, det är inte samma sak. En mediaomvandlare agerar som en mellanhand mellan routern och fibernätet. Mediaomvandlaren omskriver ljussignalerna från fibernätet, till data som routern kan uppta och agera utifrån.

Både en mediaomvandlare och en router har en viktig roll i att bygga upp och underhålla nätverket. Mediaomvandlaren konverterar signalerna och routern styr trafiken mellan olika kanaler och källor, och bär ansvar för att koppla ihop och dirigera signalerna rätt.

Kan man köpa en Mediaomvandlare? Se mere

Du kan köpa en mediaomvandlare hos ett flertal olika elektronikförsäljare. En mediaomvandlare kan köpas både online och i fysiska butiker. 

Innan du köper en mediaomvandlare, ska du först klargöra ditt behov och om det finns specifika tekniska krav.

Det kan vara en god idé att utforska en rad olika alternativ, samt att jämföra priser och kundrecensioner.

Priset på en mediaomvandlare varierar beroende på hur prestandan ser ut och vilka funktioner den har.

Priset kan variera från ett par hundra kronor till flera tusen kronor, beroende på mediaomvandlare, funktioner och prestanda.

Hur installerar jag min mediaomvandlare? Se mere

Om du har tillgång till öppet fiber i din bostad, har du ofta ett mediaskåp placerat i din bostad.

I mediaskåpet sitter din fiberbox, som kan kopplas till din mediaomvandlare genom en fiberpatchkabel.

En patch-kabel är lämplig att använda då fiberkabeln är känslig för tryck och lätt kan komma till skada.

Kabeln används för att koppla ihop enheter som sitter nära varandra, exempelvis i ett mediaskåp.

Från mediaomvandlaren kan sedan routern kopplas in genom en ethernetkabel. Den kabeltyp som används är oftast en kabel med kontakttypen RJ-45.

Är en medieomvandlare detsamma som en tjänstefördelare? Se mere

Ja, det är samma sak. En mediaomvandlare kan också kallas för en tjänstefördelare, converter, fiberkonverterare eller switch.

Oavsett namn, så är en mediaomvandlare en hårdvara som omvandlar fiberanslutningen till en bredbandsuppkoppling.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.