Ska jag välja abonnemang eller kontantkort?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

En av de absolut största skillnaderna mellan ett traditionellt mobiloperatörs abonnemang och ett kontaktkort är hur abonnemanget är utformat.

Ett kontaktkort innebär att du köper dina mobiltjänster, och ger dig möjligheten för att fylla på ditt kontaktkort regelbundet vid behov. 

Ett kontantkort innebär att du varje månad betalar ett belopp till din mobiloperatör. I ditt abonnemang ingår vanligtvis ett visst antal samtal, sms samt data. 

I denna artikel går vi igenom fördelarna respektive nackdelarna med telefonilösningarna, och ger dig en inblick i hur ett kontaktkort respektive abonnemang fungerar.

Vad är bäst kontantkort eller abonnemang?

skillnaden mellan mobiloperatörernas abonnemang och kontantkort?

Man kan fråga sig själv vilken lösning som är den bästa, svaret på den frågan är ofta individuellt då behovet varierar från individ till individ. I detta avsnitt presenterar vi fördelarna med ett kontantkort respektive ett mobilabonnemang.

Fördelen med kontantkort

En av de största fördelarna med ett kontantkort är att det inte har någon bindningstid eller kontrakt, vilket ger dig som användare en stor frihet.

En annan fördel är att du enkelt kan kontrollera ditt förbruk eftersom du enbart har ditt förbetalda belopp av samtalstid, sms och datatrafik tillgängligt. 

Men ett kontaktkort ger också dig med betalningsanmärkningar möjligheten för att ringa, sms och surfa, då ett kontaktkort inte kräver några kreditupplysningar.

Fördelen med ett mobilabonnemang

En av de största fördelarna med ett mobilabonnemang är att det är mer kostnadseffektivt om du använder många mobiltelefonitjänster samtidigt.

Det inkluderar också vanligtvis erbjudanden och förmåner för dig som är en del av abonnemanget, såsom exempelvis subventionerade telefoner.

Ytterligare en fördel är att du som användare inte ständigt behöver fylla på och ladda ditt saldo, utan det är något som görs per automatik.

Här kan du läsa vad som ingår i ett mobilabonnemang.

Det beror på dina behov

Vilket alternativ som är det bästa varierar från person till person. Valet mellan abonnemang och kontantkort varierar också från specifika behov och användningsmönster. 

Om du som person behöver en större mängd data, sms och samtal kan ett abonnemang vara mer kostnadseffektivt och praktiskt.

Medan ett kontantkort kan vara mer lämpligt för personer som i begränsad utsträckning använder sin telefon.

Är kontantkort billigare?

Kontantkort

Beroende på hur ditt användningsmönster ser ut kan kostnaden för ett kontantkort variera. Generellt sett så är oftast ett kontaktkort billigare än ett abonnemang eftersom det oftast används mer sparsamt. 

Som användare betalar du för de tjänster som du önskar, och har inte en fast månadskostnad. Det ger dig som användare mer överblick över hur mycket du använder varje månad.

Men ett kontantkort behöver inte nödvändigtvis vara billigare.

Om du använder en större mängd data och om du i hög grad använder din telefon till att ringa och smsa, kan kostnaden med ett kontaktkort bli högre än ett traditionellt abonnemang.

Kan man ha både abonnemang och kontantkort?

Det är möjligt att ha ett abonnemang och ett kontaktkort samtidigt, denna typ av lösning kan vara användbar då det ger dig som användare möjligheten för flexibilitet.

Genom att kombinera lösningarna kan man ha ett primärt telefonnummer och ett sekundärt. 

När man har ett primärt och sekundärt telefonnummer, kan man som användare byta mellan abonnemangen utefter behovet.

Om du exempelvis befinner dig i utlandet, kan det vara en bra idé att använda dig av ditt kontaktkort om ditt normala abonnemang tar ut extra avgifter i utlandet.

Du kan också dra nytta av fördelarna med dina abonnemang, och anpassa dessa efter dina behov och budget.

Vad är ett kontantkort? Se mere

Ett kontantkort är en typ av mobiltelefonitjänst, där du som användare köper ett förbetalt belopp på data, sms och samtalstid till din telefon.

Det innebär att du inte betalar ett månatligt belopp varje månad utan att du betalar ditt telefonanvändande i förväg. 

Ett kontantkort är placerat i telefonen, och fylls på antingen via en app eller genom att köpa laddnings kuponger.

Du behöver som användare regelbundet ladda upp ditt kontaktkort för att kunna använda mobiltelefonitjänsterna.

Vad ingår i ett abonnemang? Se mere

I ett abonnemang ingår vanligtvis tjänster som data, samtal och sms. Oftast så har dessa funktioner en begränsning och utformningen varierar från abonnemang till abonnemang.

Utöver dessa mer grundläggande funktioner så kan ett mobilabonnemang inkludera andra funktioner och förmåner. 

Dessa utökade funktioner kan exempelvis vara roaming, vilket gör att du som användare kan använda dina tjänster utomlands, och förmånerna utgörs ofta av rabatterade priser och subventionerade mobiltelefoner. 

Vad ett abonnemang helt precis inkluderar varierar, därför ska du alltid läsa abonnemangets villkor grundligt och jämföra abonnemangen med varandra för att hitta den abonnemang som passar dig bäst.

Hur fungerar en mobil med abonnemang? Se mere

En mobil som har ett abonnemang fungerar genom att man tecknar ett avtal med en mobiloperatör, som man därefter betalar en fast månadsavgift till.

Genom denna typ av avtal tillhandahålls du som användare med mobiltelefonitjänster. 

När ett mobilabonnemang är aktivt kan du som användare använda det inom de inkluderade mängderna du har i ditt abonnemang, du ska dock vara uppmärksam på att extra avgifter kan tillkomma om du överskrider ditt abonnemangs gränser.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.