Hur många stadsnät finns det i Sverige?

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Det finns idag en mängd olika stadsnät i Sverige. Det finns både kommunalt ägda stadsnät och privata stadsnät som levererar sina tjänster till hushåll, offentliga organisationer samt till företag. 

Det finns cirka 170 stadsnät tillgängliga, varav 90 procent är kommunalt styrda. Vilka stadsnät som finns tillgängliga för dig varierar beroende på var du bor och hur din omgivning ser ut. 

I denna artikel går vi genom stadsnäten i Sverige och visar hur deras geografiska fördelning och storlek kan variera. Samt hur många det är som har tillgång till det svenska stadsnätet.

Hur många stadsnät finns det i Sverige?

Antal stadsnät i Sverige

Enligt PTS (Post- och telestyrelsen) fanns det under 2021, totalt 349 aktiva stadsnät i Sverige. De 349 stadsnätet kan både ha ett kommunalt och ett privat ägandeskap, och kan variera i sin utformning. 

De stadsnät som finns i Sverige idag tillhandahåller sina tjänster till såväl privata hushåll som till företag och offentliga organisationer.

Stadsnäten är idag utspridda till hela landet främst i städerna, men utvecklingen av stadsnät i mindre orter går också framåt.

Exempel på stadsnät i Sverige

Stockholms Stadsnät

Är ett kommunalt stadsnät som idag drivs och ägs av Stockholm stad.

Genom fibernätet kan kunderna få tillgång till ett höghastighetsbredband med möjligheten till att välja bland en rad olika operatörer. Stockholm stadsnät är ett öppet stadsnät. 

Göteborgs Stadsnät

Är ett kommunalt stadsnät som drivs och ägs av Göteborgs stad. Stadsnätet är ett öppet nät, vilket innebär att det finns ett flertal operatörer som erbjuder sina tjänster. 

Genom stadsnätet får man som användare tillgång till ett höghastighetsbredband med hastigheter upp till flera gigabit.

Öppen fiber

Är ett öppet stadsnät som ägs av operatören Telia Company. Telia har varit med i utbyggnaden av många svenska fibernät.

Fibernätet är öppet för alla bredbandsoperatörer, vilket innebär att användarna kan välja mellan en rad olika leverantörer. 

Öppen fiber har under de senaste åren stått under en stor utveckling, och har varit med till att stärka de nationella stadsnäten i Sverige. 

Malmö stadsnät

Är ett kommunalt stadsnät som idag drivs och ägs av Malmö stad.

Genom stadsnätet kan man som användare få tillgång till ett höghastighetsbredband med hastigheter på upp till flera gigabits/per sekund.

Mindre stadsnät och regionala nät

Det finns utöver de större stadsnäten även mindre stadsnät och regionala nät i Sverige.

Dessa nät är oftast ägda av kommuner, företag eller föreningar i området, som gärna vill erbjuda sina tjänster i mindre kommuner, där de stora stadsnäten ofta inte har räckvidd. 

Genom mindre lokala stadsnät kan bredbandsmarknaden öppnas upp och konkurrens skapas, även i mindre områden eller i landsbygdsområden.

Stadsnät i mindre städer och tätorter

Det finns också stadsnät i mindre städer och tätorter i Sverige. Oftast så är dessa mindre stadsnät ägda av kommunen, eller av lokala företag eller föreningar som önskar att öka tillgängligheten till höghastighetsbredband också i mindre områden. 

Ett exempel på detta är Olofströms Stadsnät som drivs av Olofströms kommun, och som lokalt levererar sina bredbandstjänster till invånarna i kommunen.

Samverkansprojekt mellan kommuner och regioner

Det finns idag ett flertal samverkansprojekt mellan kommuner och regioner i Sverige idag som syftar till att utveckla stadsnäten samt öka dess tillgänglighet. 

Genom projekten kan man öka konkurrensen på bredbandsmarknaden, genom att öka tillgängligheten till höghastighetsbredband och främja tillväxten i området. 

Genom samarbetet mellan kommun och region dela kostnaden för att bygga ut stadsnäten och därav göra det mer kostnadseffektivt att bygga ut stadsnätet på mindre orter och landsbygdsområden.

Geografisk fördelning

Fördelningen av stadsnät geografiskt är utspritt till hela landet, men täckningen och tillgängligheten varierar beroende på ort och region. 

De större stadsnäten i Sverige är idag lokaliserade i större städer som Stockholm och Göteborg. Medan det i mindre städer ibland finns mindre stadsnät som finansierats av kommunen eller lokala företag.

Stadsnätens storlek och täckning

Beroende på var du bor kan stadsnätets storlek och täckning variera. I de större delarna av Sverige är oftast stadsnätet större och har en större täckningsgrad än stadsnäten på landsbygden eller i mindre tätorter. 

Större stadsnät kan oftast ge en högre bandbredd och bättre hastigheter, medan mindre stadsnät inte kan erbjuda samma hastigheter och bandbredd. Det kan också finnas skillnader i vilka tjänster och produkter som erbjuds. 

Täckningen påverkas i stor grad av geografiska, politiska och ekonomiska förutsättningar, vilket är en bidragande faktor till att stadsnätets utformning varierar beroende på kommun och region.

Hur många har fiber i Sverige?

Hur många har fiber i Sverige?

I Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäckning och bredbandskartläggning från 2021, kartläggs det att ca. 73 procent av hushållen och företagen i Sverige har tillgång till bredband via fiber.

Fiber har idag blivit en av de absolut vanligaste bredbandsanslutningarna i Sverige. 

Majoriteten av alla hushåll och företag i Sverige har idag tillgång till höghastighetsbredband via en fiberanslutning.

Det finns fortfarande områden som saknar täckning eller tillgång till fiber, men arbetet med att bygga ut bredbandet pågår ständigt.

Stadsnätens roll i Sverige

Stadsnätens roll är idag att erbjuda bredbandsanslutning till svenska hushåll, företag och offentliga organisationer.

Via stadsnäten tillhandahålls befolkningen med höghastighetsbredband, bredband är i dagens samhälle en nödvändighet för att kunna kommunicera och delta i samhället. 

Stadsnäten har också en viktig roll i att främja konkurrens på bredbandsmarknaden.

Genom att skapa konkurrens på marknaden kan kunderna få tillgång till både bättre och billigare bredbandslösningar.

Vad är ett stadsnät? Se mere

Ett stadsnät ägs vanligtvis av en kommun, företag eller en förening. Ett stadsnät är en bredbandsinfrastruktur som ger bredbandstjänster, vanligtvis via fiberanslutningar, till hushåll och företag på en specifik geografisk plats. 

Stadsnäten har blivit en viktig del av den digitala infrastrukturen i Sverige, och fungerar idag som en plattform där en rad olika bredbandsleverantörer kan erbjuda sina tjänster. 

Stadsnäten kan vara med i att främja konkurrens på bredbandsmarknaden, och i att öka tillväxten och konkurrenskraften i hela landet. 

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.