Comhem router fungerar inte: Gör det här

Frida Almquist Författare: Frida Almquist
reading time Opdateret: 16. februari, 2024

Routers från internetleverantörer, inklusive Comhem, kan ha indikatorlampor för att visa status och aktivitet.

Om lamporna blinkar i en viss färg eller sekvens kan det indikera specifika problem eller statusinformation om nätverksanslutningen.

Om din comhem-router blinkar grönt, eller inte blinkar alls, kan det också vara ett tecken på att något inte står rätt till.

Vi genomgår allt från problemer med anslutning till hur du som användare kan förbättra din routers prestanda.

Comhem router fungerar inte: Gör det här

Router får inget internet från Comhem modem

Det kan finnas en rad olika anledningar till varför du inte kan få en internetförbindelse upprättad via ett Comhem modem. Du ska alltid starta med att undersöka om det finns en aktiv internetanslutning.

Det gör du genom att ansluta en enhet direkt till modemet.

Därefter kan du kontrollera att kablarna är korrekt insatta i både router och modem.

Det kan också vara en god idé att kontrollera kablarnas utseende. Om allt är korrekt så kan du prova att starta om routern och modemet. Det gör du genom att dra ut strömsladdarna från respektive enhet. 

Har du nyligen installerat din router? Isåfall kan du behöva konfigurera routern, så att den fungerar tillsammans med Comhems modem.

Kontrollera också att routern är inställd till DHCP, DHCP är en inställning som tilldelar enheter IP-adresser, vilket möjliggör det för enheterna att kommunicera med varandra. 

Om problemen med anslutningen kvarstår kontakta kundtjänst.

Comhem router fungerar inte

Mitt wifi fungerar inte

Att ditt wifi plötsligt inte fungerar kan det bero på en rad olika faktorer. Nedan listar vi några tips som kan hjälpa dig att identifiera problemet.

 1. Kontrollera om routern är påslagen. Om routern inte är tänd, dra ut strömkabeln och sätt därefter tillbaka den igen.

 2. Är lösenordet korrekt? Kontrollera att lösenordet till wifi-nätverket som du har angett är korrekt. 

 3. Prova att starta om routern. Stäng av routern genom att dra ut stömsticket. Efter några minuter kan du sätta in strömsticket på nytt. 

 4. Finns där några störningar som kan påverka förbindelsen från andra trådlösa nätverk eller elektroniska apparater.
   
 5. Testa att anslut via en annan enhet. Prova att ansluta en annan enhet till wifi-nätverket.

 6. Uppdatera routerns firmware, kontrollera om routern är uppdaterad, är den inte uppdaterad rekommenderar vi att uppdatera till den senaste firmwaren.

 7. Prova att återställa routern. Om du fortfarande inte kan ansluta till wifi-nätverket, prova att återställa till fabriksinställningarna. Var dock uppmärksam att alla inställningar du gjort raderas, det kan därför vara en bra idé att ha en backup med viktig data.

Om problemet fortfarande inte är löst efter att du har provat ovanstående tips, rekommenderar vi dig att kontakta din bredbandsleverantör för vidare hjälp.

Kontrollera din router

Du kan kontrollera att din router fungerar på en rad olika sätt.

 1. Starta med att kontrollera ljussymbolerna på routern. Om din router inte har någon tänd lampa, så är det för att den är avstängd. Om routern blinkar rött så är det för att det finns fel i anslutningen. Om routern blinkar grönt så är det för att den försöker att ansluta sig till nätet.

 2. Testa om det går att ansluta till internet från en enhet som redan är ansluten till routern.

 3. Om du har ett trådlöst internet kan du prova att ansluta till det med en enhet som har wifi aktiverat.

 4. Prova att starta om routern.

 5. Kontrollera din routers meddelande loggar. De flesta routrar har en loggfunktion, där du kan hitta information om routerns nätverksaktivitet. När du kontrollerar loggarna kan du snabbt utläsa om det finns några felmeddelanden. 

Om du har provat alla dessa lösningar, rekommenderar vi dig att ta kontakt med din bredbandsleverantör för vidare rådgivning och hjälp.

Mitt wifi är långsamt

Har du problem med ett långsamt wifi. Vi har några tips på vad du kan göra för att förbättra hastigheten. Till att börja med ska du se över placeringen av routern. Routerns placering kan komma att påverka räckvidden vilket i sin tur påverkar hastigheten. 

Vidare så kan du undersöka om routerns firmware är uppdaterad. Om där finns en uppdatering tillgänglig rekommenderar vi dig att uppdatera din router. 

Prova att ändra wifi-kanalen, om det finns andra trådlösa nätverk i ditt område kan det komma att påverka ditt nätverksprestanda. 

Kontrollera ditt anslutningshastighet och använd dig av en repeater till att förstärka signalen från routern. Genom att använda dig av en repeater kan du förbättra räckvidden och prestandan till ditt Wi-Fi nätverk.

Min mobil eller dator kan inte ansluta till Wi-Fi

Om du har problem med att ansluta din mobil eller dator till Wi-Fi finns där ett flertal saker du kan prova för att försöka åtgärda problemet.

 1. Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på din enhet och att det söker efter tillgängliga nätverk. 

 2. Observera om det är det korrekta lösenordet du anger. Om du inte kan komma ihåg lösenordet kan du se det genom att logga in på din routers inställningar.

 3. Undersök om det är störningar hos Wi-Fi nätverket. Kan andra enheter ansluta problemfritt till nätverket, indikerar det på att problemet härstammar från din enhet. 

 4. Prova att starta om både din mobil/dator samt router. Du kan också prova att glömma nätverket, för att därefter prova att ansluta till det på nytt. 

 5. Kontrollera drivrutiner samt uppdatera programvara vid behov.  
   
 6. Testa att återställa dina nätverksinställningar till standard.
Comhem router fungerar inte 2

Varför fungerar inte min uppkoppling via nätverkskabel?

Det kan finnas ett flertal orsaker till varför din uppkoppling via en nätverkskabel inte fungerar. Om din nätverkskabel är felaktigt monterad eller om den är skadad kan det förhindra att uppkopplingen fungerar.

Vidare så kan du kontrollera om datorn/routerns nätverksport är skadad. 

Ytterligare en aspekt som kan skapa problem i uppkopplingen är nätverksinställningarna. Det kan här hjälpa att återställa inställningarna till standard. Nätverkskortet i datorn kan också ha betydelse för anslutningen.

Prova att ansluta en annan enhet till samma nätverkskabel, fungerar anslutningen, kan det vara ett tecken på att datorns nätverkskort är skadat. 

Om problemet med anslutningen kvarstår rekommenderar vi dig att kontakta teknisk support för vidare hjälp.

Varför bryts min uppkoppling när jag är uppkopplad via nätverkskabel?

Uppkopplingsproblemer kan uppstå från en skadad eller defekt nätverkskabel. Det kan också vara problem i nätverksporten. Om nätverksporten är skadad på antingen din dator eller router kan det orsaka att din uppkoppling bryts. 

Dina nätverksdrivrutiner har en betydelse för din uppkoppling. Om dina drivrutiner är felaktiga eller för gamla kan det göra att din uppkoppling bryts, prova att uppdatera dina drivrutiner till den sista versionen. 

Kontrollera din router och prova att starta om routern för att se om det hjälper på uppkopplingen. Problemet med den dåliga uppkopplingen kan också vara relaterad till din bredbandsleverantör.

Kontakta därför din bredbandsleverantör för att undersöka om det finns några problem eller störningar i nätverket.

Aktuella driftstörningar

Du kan genom att gå in på din internetleverantörs webbplats se om det finns några aktuella driftstörningar rappoterade i ditt område eller för den tjänst du använder. 

Du kan inne på Com Hems eller Tele2 som det också heter idag, felsöka samt se status över aktuella driftstörningar. 

Länk till tele2s sida över aktuella driftstörningar.

Frida Almquist
Skriven av Frida Almquist

Frida Almquist har en professionell kandidatexamen i socialt arbete. Vilket gör att hon har bred kunskap i att skriva konkreta och informativa texter. Med en bakgrund i socialt arbete har Frida en förmåga att anpassa innehåll för ett flertal olika målgrupper, för att kunna nå ut till en bred och mångfacetterad publik.