Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi behandler om våre kunder og forretningspartnere. Surfeo tilhører selskapet Tjekbredbånd.dk. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.

 • Tjekbredbånd.dk Aps
 • Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C, Danmark
 • CVR-nr.: 43600680
 • Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via info@surfeo.com
 • Telefon: (+45) 44 11 07 43

Hos Tjekbredbånd ApS tar vi behandlingen av dine personopplysninger på alvor, og vi sørger for rimelig og transparent databehandling. I henhold til artikkel 13 og 14 i personopplysningsforordningen skal vi gi deg en rekke opplysninger når vi behandler opplysninger om deg.

Tjekbredbånd.dk Aps ("Tjekbredbånd") er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene som vi har samlet inn om deg på vår plattform, Surfeo ("Plattformen"). Sjekk bredbånd sikrer at opplysningene behandles i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Vi samler inn en rekke opplysninger om deg, inkludert e-postadressen din, som vi lagrer og bruker til markedsføringsformål.

Vi behandler kun opplysningene dine i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålene som opplysningene ble samlet inn for.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er følgende:

At du har samtykket til behandlingen, jf. artikkel 6, ledd 1 bokstav a og art. 7 ledd 2 bokstav a i personopplysningsforskriften, jf. § 6, ledd 1 og § 11 i databeskyttelsesloven.

At behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt du er part i eller for gjennomføring av tiltak som er iverksatt på din anmodning før avtaleinngåelse, jf. artikkel 6, ledd. 1 bokstav b i personopplysningsforskriften, jf. § 6, ledd 1 i personvernloven.

At behandlingen basert på hensynet til å kunne vise offentlig tilgjengelig informasjon om den kjøpte bilen, etter en interesseavveining, går foran dine grunnleggende rettigheter og friheter, jf. artikkel 6, ledd. 1, bokstav f i personopplysningsforskriften, jf. § 6, ledd 1 i personvernloven.

Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende typer informasjon:

 • Generell informasjon i form av kontaktinformasjonen din
 • Innhold laget av deg på plattformen
 • Epostadresse

Lagring av informasjon

Hos Surfeo lagres dataene dine for kortest mulig tid. Vi lagrer data for å kunne oppfylle formålet med datainnsamlingen. Med mindre annet kreves ved lov, lagres data i ca. 5 år.

Dine rettigheter

I følge personopplysningsforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettighetene, som er nærmere beskrevet nedenfor, må du kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen til Tjekbredbånd, som er oppført øverst i personvernerklæringen.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så raskt som mulig og senest én måned etter at vi har mottatt din henvendelse, med mindre kompleksiteten og omfanget av forespørselen gjør at vi ikke kan svare innen én måned. Svarfristen kan i så fall være inntil 3 måneder totalt, jf. artikkel 12 i personopplysningsforordningen.

Rett til innsyn i personopplysninger

På forespørsel til Tjekbredbånd kan du få innsikt i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvilken behandling som finner sted, jf. personopplysningsforordningen artikkel 15. Spesielt kan du få tilgang til følgende informasjon:

 • Formålet med behandlingen
 • Berørte kategorier av personopplysninger
 • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til
 • Den tiltenkte tidsperioden som personopplysningene vil bli lagret i
 • All tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra, hvis de ikke er samlet inn fra deg
 • Du kan også få en kopi av personopplysningene som behandles. Denne retten kan imidlertid begrenses av hensyn til personvern for andre personer, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter

Retting eller sletting av personopplysninger

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet, jf. personopplysningsforordningen artikkel 16.

I tillegg har du rett til å få personopplysninger om deg slettet i samsvar med artikkel 17 i personopplysningsforordningen, dersom:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for;
 • Du har trukket tilbake samtykket ditt og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen;
 • Du protesterer mot behandlingen og det er ingen legitime grunner for behandlingen som går foran innsigelsen;
 • Personopplysningene har blitt behandlet ulovlig

Personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.

Slettingen kan imidlertid være begrenset i visse tilfeller. Spesielt kan sletting ikke finne sted dersom vi er juridisk forpliktet til å lagre alle eller deler av personopplysninger eller det er nødvendig å lagre personopplysningene for at et rettskrav skal kunne fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares. I så fall vil vi kun lagre informasjonen som vi er juridisk forpliktet eller berettiget til og vil slette andre personopplysninger.

Tilbaketrekking av samtykke

Når vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke gitt på Tjekbredbånd, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt.

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke til Tjekbredbånds behandling av dine personopplysninger helt eller delvis, jf. personopplysningsforordningen artikkel 7.

Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil Tjekbredbånd slutte å behandle personopplysningene du har trukket tilbake samtykket til, med mindre Tjekbredbånd er juridisk forpliktet eller berettiget til å lagre alle eller deler av dine personopplysninger. Tjekbredbånd vil i så fall kun lagre den informasjonen som Tjekbredbånd er juridisk forpliktet til, og vil slette andre personopplysninger om deg.

Din tilbaketrekking av ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen utført av Tjekbredbånd før og før du trekker tilbake samtykket.

Innvending

Du har til enhver tid rett til å protestere mot Tjekbredbånds behandling av dine personopplysninger av grunner knyttet til din spesielle situasjon, dersom behandlingen er basert på artikkel 6, ledd. 1 bokstav f om interesseavveining, jf. personopplysningsforordningen artikkel 21.

I dette tilfellet kan vi ikke lenger behandle personopplysningene som er lagt inn på Surfeo, med mindre vi viser overbevisende legitime grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er nødvendig for at rettslige krav kan etableres, gjøres gjeldende eller forsvarte.

Begrensning

Du har rett til å få begrenset Tjekbredbånds behandling av dine personopplysninger i følgende tilfeller, jf. personopplysningsforordningen artikkel 18:

 • Mens Tjekbredbånd behandler en innsigelse som er fremsatt mot riktigheten av personopplysningene vi behandler eller mot lovligheten av behandlingen. Behandlingsbegrensningen gjelder inntil vi har avsluttet behandlingen av innsigelsen.
 • Tjekbredbånds behandling er ulovlig, men du ønsker ikke at opplysningene slettes, men heller kun at bruken av personopplysningene begrenses.
 • Tjekbredband trenger ikke lenger personopplysningene for behandling, men det er nødvendig for at et rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares.
 • Du har protestert mot behandlingen i henhold til artikkel 21, ledd 1, i løpet av perioden mens du sjekker om Tjekbredbånds berettigede interesser går foran dine berettigede interesser.

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.dk. 

Vi vil generelt oppfordre deg til å lese mer om GDPR slik at du er oppdatert på reglene.