Beste og billigste internett-leverandører

Sammenligning av internett-leverandører

Tilgang til internett er en nødvendighet i hverdagen, uansett om det dreier seg om arbeid, skole eller underholdning. Derfor er det viktig å sammenligne flere produkter når du skal velge leverandør. Surfeo gjør det enkelt for deg.

Den raske teknologiske utviklingen har flyttet grenser for private internettforbindelser, fra enkle modem til ADSL, og videre fibernett og raskt mobilt bredbånd.

Når du sammenligner internett-leverandører er det viktig ikke å la seg begrense til en spesifikk teknologi. For eksempel begynner mobilt bredbånd via 5G å bli et seriøst alternativ til fiber.

Pass også på at internettilgang ofte leveres som en pakke samme med TV-tjenester og/eller telefoni. Slike pakker gjør det vanskeligere å sammenligne produkter, så bruk litt ekstra tid på detaljene.

Husk også på at det ikke nødvendigvis er lønnsomt å være lojal til ett selskap. Det kan være praktisk med flere tjenester på én faktura, men det kan være penger å spare på å velge flere leverandører.

Hvilke internettleverandører kan jeg få?

Markedet for levering av internett er i stadig endring, drevet av faktorer som 5G-utbygging. Det fører til at det skjer raske endringer i hvilke leverandører som egentlig kan tilby bredbåndsforbindelse.

  • I de aller fleste boliger finnes det opplegg for noen form av bredbånd via ledning. Det kan være ADSL, internett via kabel-TV eller fibernett.
  • Utbyggingen av 5G har ført til at det er mulig å få raskt mobilt bredbånd en rekke steder i Norge. Installasjon av mobilt bredbånd er enklere enn kablet nett.
  • Noen få steder kan det også være aktuelt med spesialløsninger, for eksempel bredbånd via skreddersydd radioforbindelse eller satellitt.

Et hovedpoeng er at markedet faktisk er på vei å åpnes opp, etter at fiberutbygging på mange måter har ført til at noen leverandører har fått «monopol» på internett og bredbånd i gitte områder.

Fra tid til annen er det også mulig å kjøpe mobilabonnement fra samme leverandør.

Internett-leverandører på adressen min

Det kan være relativt komplisert å finne ut av hvilke leverandører som egentlig tilbyr internett på akkurat din adresse. Veksten i 5G-tilbud åpner dessuten opp for en rekke nye leverandører.

Begynn gjerne med å sjekke det eksisterende internett-opplegg. Hvis du allerede har internett via enten ADSL, fiber eller TV-kabel, vet du sannsynligvis hvem som leverer tjenesten.

Ofte har én leverandør mer eller mindre «monopol» på kablet internett, da de eier infrastrukturen i form av fiber, coax eller kobberledninger. For ADSL finnes det noe konkurranse i nettet.

Noen steder kan det også være aktuelt å forhandle om å få en ny leverandør å bygge ut fiber eller tilsvarende løsning. Da er det ofte nødvendig å gjøre det sammen med naboer i samme område.

Markedet for mobilt bredbånd er betydelig mer åpent. Du kan ofte søke direkte på hjemmesidene til mobilselskapet, og du vil kunne se hvordan dekning og andre forhold er.

Internett-leverandører i Norge

Det finnes en rekke ulike internett-leverandører i Norge, i hvert fall hvis vi ser bredt på både ADSL, fiber, internett via kabel-TV og mobilt bredbånd. Samtidig er markedet også preget av oppkjøp.

Det finnes tre store aktører i fibermarkedet: Telenor, Telia og Altibox. Legg merke til at Telenor har flere merkevarer, samtidig som Telia har kjøpt opp Get, mens Altibox eier mobiloperatøren Ice.

Internett via TV-kabel er dominert av Telenor og Telia, igjen via både egen og andre merkevarer. Dette segmentet er ikke akkurat i vekst, da fiber tar alt større markedsandeler.

De samme tre aktørene, Telenor, Telia og Ice (Altibox), drifter også sine egne mobilnett. Det finnes imidlertid også en rekke andre selskaper som videreselger mobilt bredbånd til kundene sine.

Legg også merke til at en stor andel av de lokale fiberselskapene inngår i det større Altibox-partnerskapet. Det fører til at produktutvalg, tjenester og priser vil være relativt like.

Internett-leverandørenes priser

Internettilgang har etablert seg som et helt nødvendig gode. Det fører til høy grad av konkurranse i et marked med generiske produkter, men samtidig kan det også føre til at noen selskaper øker prisene.

Det kan være vanskelig å sammenligne priser på tvers av teknologier, med tanke på at produkter som ADSL, fiber og mobilt bredbånd har helt ulike tekniske egenskaper.

Det er lurt å begynne med en kartlegging av eget behov når du sammenligner prisene til flere ulike leverandører. Se nærmere på hvor mye data du egentlig trenger, og hvilken hastighet som passer.

Du kan forvente deg at prisene for samme bredbåndshastighet (som for eksempel 100 Mbps, 500 Mbps eller 1000 Mbps) være i samme størrelsesorden.

Forskjellene kan likevel være store når det gjelder for eksempel oppstartskostnad, bindningstid, kostander til utstyr, pakkepriser med andre tjenester og mye mer. Se nøye på detaljene i tilbudet!

TV- og internettleverandører

De tre ledende leverandørene av internettilgang, tidligere nevnte Telenor, Telia og Altibox, leverer også TV-tjenester. Legg merke til at det i noen tilfeller skjer gjennom andre merkevarer.

Disse pakkene med TV og bredbånd er ofte konstruert på en måte som gjør det komplisert å forstå hva som egentlig er de store kostnadsdriverne. Leverandørene prøver åpenbart å selge hele pakker.

Økt fokus på strømmetjenester har satt denne forretningsmodellen under stort press, de ledende TV- og internettleverandørene tilbyr nå også ulike strømmetjenester som en del av pakkene sine.

Det finnes ingen fasitsvar når det gjelder hvilken løsning som gir mest verdi for pengene, i og med at det er avhengig av dine TV-vaner. En tommelfingerregel er å følge godt med på hva du betaler for.

Økt konkurranse fra mobilt bredbånd vil kanskje føre til at knytningen mellom bredbånd og TV-tjenester løses opp i større grad. Det kan komme forbrukerne til gode.

Internett-leverandører fibernett

Internett via fiber er helt enkelt internettkommunikasjon som foregår via en fiberoptisk ledning. Fiber utgjør grunnen i de fleste kommunikasjonsnettverk, og med privat fiber strekkes det helt hjem.

Det finnes flere aktører i fibermarkedet, inkludert de tre store aktørene Telenor, Telia og Altibox. Sistnevnte har også en rekke lokale partnere, ofte strøm- og nettselskap med noe fibervirksomhet.

Utbygging av fiber stiller krav til fysisk graving, i motsetning til bruk av eksisterende kabler til ADSL eller internett via TV-kabel. Samtidig er fiberoptiske ledninger overlegne når det gjelder hastighet.

De store initiale investeringene i fiberinfrastruktur fører til at det vanligvis bare finnes en internett-leverandør med denne teknologien i et gitt område. Det kan være en liten barriere for konkurranse.

Mobilt bredbånd via 5G vil være en utfordring for internett-leverandørene som tilbyr fiber. Det dreier seg for så vidt i stort om de samme tre selskapene, men de vil møte betydelig åpnere konkurranse.

FAQ

Hvordan velge internett-leverandør? Se mere

Internett er noe av det som står høyest på sjekklisten når du skal flytte inn et nytt sted, og det kan lønne seg å bruke litt tid på å velge riktig internett-leverandør. Til å begynne med bør du undersøke hvem som egentlig kan levere internett der du bor. I mange tilfeller er det bare én spesifikk leverandør som kan tilby internett via fiber eller TV-kabel. Et tips: følg med på mobilt bredbånd, som kan være et alternativ noen steder.

Hvem er min internett-leverandør? Se mere

Det kan faktisk være litt vanskelig å holde styr på hvem som leverer internettet ditt, med tanke på ulike partnerløsninger, oppkjøp og forskjellige merkevarer. Et tips er å begynne med å sjekke regningene dine, kanskje faktureres internett sammen med TV eller mobil? Alternativt kan det være at du betaler for både TV og internett via et sameie eller borettslag, da kan du finne informasjon den veien. Eventuelt kan du også ta en titt på det fysiske utstyret, som ruter eller bredbåndsmodem.

Hvilken internett-leverandør er best? Se mere

Hvilken internett-leverandør som er best er helt avhengig av dine behov og krav til tjenesten. I tilfelle du er på jakt etter de høyeste hastighetene, bør du se nærmere på fiberleverandørene. I stort er forskjellene svært små når det gjelder stabilitet og driftssikkerhet. Eventuelt kan du også vurdere leverandørenes løsninger for kompensasjon eller alternativ forbindelse ved problemer med tjenesten. Hvis du har spesifikke krav til enten kundeservice eller teknisk konfigurasjon, bør du åpenbart ta det med i vurderingen.

Hva er normal nettfart? Se mere

Norske bredbåndsleverandører, og da tenker vi på fiber, leverer abonnementer med hastigheter mellom omtrent 100 Mbps og 1000 Mbps. Enheten Mbps står for «million bits per second», noe som altså betyr 1 million etter eller nuller per sekund. Som en tommelfingerregel vil hastigheter rundt 100 Mbps være mer enn nok for enkelt nettbruk, opp mot 500 Mbps passer for flere brukere med strømming og gaming, 1000 Mbps er for svært kravstore brukere.

Hvilket nettverk gir størst hastighet? Se mere

I dag er det uten tvil fibernettverk som gir høyest stabil hastighet. De ledende leverandørene av fiber tilbyr abonnementer med hastighet 1000 Mbps/1Gbps. Denne kapasiteten kan ikke ADSL eller internett via TV-kabel matche. Med 5G i mobilnettet er det teknisk mulig å oppnå overføringshastighet som kan overgå fibernettverk, men i realiteten vil forventet gjennomsnittlig hastighet fortsatt ikke være i nærheten av fibernett. Hvis du er opptatt av hastighet – gå for fiber, men følg med på utviklingen til 5G.